autos 182795 960 720W Gliwicach trwa rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc postojowych. W ostatnich dniach zostało włączonych kilkanaście kolejnych tablic informacyjnych, trwają testy czujników na 560 nowych stanowiskach. Wkrótce gliwicki system będzie przetwarzał informacje o dostępności 850 miejsc parkingowych.

 

Parking nad Drogową Trasą Średnicową, Plac Inwalidów Wojennych, ulica Barlickiego, a także wiele innych w ścisłym centrum miasta objętych zostało systemem identyfikacji wolnych miejsc postojowych. Przetwarza on dane przesyłane przez czujniki magnetyczne, zamontowane w nawierzchni stanowisk. Informacje o dostępności są wyświetlane na tablicach rozmieszczonych w taki sposób, aby ułatwić kierowcom odnalezienie wolnego miejsca do zaparkowania.

W pierwszym etapie systemem zostało objętych 290 miejsc parkingowych, już wkrótce na tablicach wyświetlane będą informacje o dostępności 850 stanowisk – Zarząd Dróg Miejskich prowadzi testy ponad 500 czujników. Jak informuje ZDM, prace kalibracyjne potrwają kilkanaście dni i w tym czasie część tablic może być nieaktywna.

System identyfikacji wolnych miejsc parkingowych jest jednym z elementów realizowanego przez ZDM projektu pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” dofinansowanego w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.