przejscie3Każdego roku pojawią się na ulicach Łodzi nowe azyle na przejściach i aktywne znaki informujące kierowców o zbliżającym się pieszym. Wszystko ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W tym roku prace wykonano w 17 miejscach.

 

Aktywny znak D-6 to wzbudzana przez przechodniów świecąca tablica ze znakiem informującym o przejściu dla pieszych. Migające na żółte światła włączają się gdy pieszy zbliża się do jezdni. Znaki mają zbudzać większą uwagę kierowców, a przez to wpłynąć na bezpieczeństwo. Najczęściej takie rozwiązanie stosowane jest na ruchliwych ulicach, w miejscach gdzie nie mamy sygnalizacji świetlnej lub na drogach o podwyższonej prędkości. W tym roku aktywne znaki pojawiły się w 7 miejscach. W kolejnych trwa montaż. Łącznie w Łodzi funkcjonuje prawie 30 tego typu przejść dla pieszych.

Na bezpieczeństwo wpływa również montaż progów zwalniających i azyli na przejściach dla pieszych. Te pierwsze najczęściej montowane są przy szkołach lub na osiedlach. Natomiast azyle pojawiają się w ruchliwych miejscach, stwarzając bezpieczny bufor dla pieszych, który uniemożliwia wyprzedzanie, czy niebezpieczne sytuacje na drodze. Tego typu rozwiązania coraz częściej pojawiają się na łódzkich drogach. W tym roku zamontowano je w 10 lokalizacjach.

Źródło: ZDiT w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.