prog 2Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski podpisał zarządzenie dotyczące zasad projektowania infrastruktury dla pieszych. Kluczową sprawą jest bezpieczeństwo.

W Bydgoszczy coraz częściej stosowane są rozwiązania sprawdzone w innych miastach, które poprawiają bezpieczeństwo najsłabiej chronionych uczestników ruchu. Tworzone są między innymi wyniesione skrzyżowania, azyle dla pieszych, mini ronda, progi zwalniające umożliwiające przejazd autobusom, strefy z ograniczoną prędkością oraz szereg podobnych rozwiązań. Wiele z nich znalazło się w katalogu dobrych praktyk, które przygotowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy, uzgadniając swoje propozycje m.in. z miejskimi jednostkami, policją i mieszkańcami. Katalog został rozszerzony też o wiele nowych rozwiązań, które do tej pory rzadko lub w ogóle nie były stosowane w Bydgoszczy.  

Są to między innymi:
- woonerfy, czyli ulice z wiodąca funkcją mieszkaniową (zapewniające strefę rekreacji dla mieszkańców),
- przystanki wiedeńskie (ułatwiające wsiadanie do tramwajów z poziomu ulicy),
- wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe (ułatwiające przesiadki),
- przejścia z zawężonym przekrojem jezdni (wymuszające wolniejszą jazdę kierowców),
- podwójne przejścia przy przystankach tramwajowych (skracające drogę pasażerom),
- antyzatoki (poszerzenia chodników w rejonie przystanków przy ulicach z niewielkim natężeniem ruchu),
- chodniki poprzeczne (ułatwiające przekraczanie pieszym ulic podporządkowanych, podkreślające pierwszeństwo pieszych).

Jako wzór dla innych samorządów przedstawiano też rozwiązania zastosowane na moście W. Jagiełły, gdzie stworzono przeprawę poprawiającą jakość transportu publicznego przyjazną dla pieszych i rowerzystów, która podnosi też estetykę przestrzeni.

- Do niedawna dominowało przekonanie, że ulice mają służyć wyłącznie kierowcom – mówi prezydent Rafał Bruski. - Od kilku lat konsekwentnie staramy się przywrócić właściwe proporcje w projektowaniu miejskiej przestrzeni. Liczę, że ten zestaw dobrych praktyk opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transportu, będzie kolejnym krokiem w tym kierunku. Szczególnie doceniam to, że nowe rozwiązania zostały szczegółowo przeanalizowane także przez osoby zajmujące się inżynierią ruchu. Propozycje, które znalazły się w zestawie dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej będą obowiązywać wszystkie miejskie jednostki zajmujące się planowaniem i ciągów pieszych.

Przed dwoma laty zarządzeniem prezydenta Bydgoszczy wprowadzone zostały także standardy dotyczące projektowania dróg rowerowych. Zostały one wypracowane wspólnie ze środowiskami rowerowymi. Są one obecnie stosowane podczas projektowania nowych ciągów rowerowych.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.