edroga992W tym roku warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich nie zwalniają tempa prac przy remontach i przebudowach oświetlenia. Choć sezon robót drogowych dobiega końca to kolejne doświetlenia przejść dla pieszych, jeszcze jesienią, pojawią się w kilkunastu miejscach stolicy.

 

Na ulicach Warszawy jest ponad 110 tys. słupów oświetleniowych. – Niestety niektóre z tych latarni są już stare i wyeksploatowane, zaś w wielu lokalizacjach po prostu ich brakuje. Stwarzać to może niebezpieczeństwo zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok, a widoczność jest mocno ograniczona. Stąd nasza szczególna aktywność w tym obszarze poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

– Głównym priorytetem Zarządu Dróg Miejskich jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego od lat intensywnie modernizujemy oświetlenie ulic. Mijający rok był dla nas pod tym względem rekordowy – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

W 2018 roku wymienionych zostało niemal 1,3 tys. latarni, czyli tyle co w 2016 i 2017 roku. Dla porównania w 2015 roku było ich prawie tysiąc mniej. Remonty i przebudowy oświetlenia są kompleksowe – wymieniane są zarówno urządzenia sterujące i okablowanie, jak i montowane nowe słupy i oprawy. Od kilku lat stosowane są oprawy w technologii LED – tylko w tym roku przybyło ich ok. 1,7 tys. Łącznie na ulicach, którymi opiekuje się Zarząd Dróg Miejskich jest już ponad 6 tys. takich opraw. Co szczególnie istotne diody LED, które się w nich znajdują, zużywają niemal 50 proc. mniej energii, a ich żywotność i efektywność jest kilkukrotnie wyższa.

Doświetlamy przejścia dla pieszych infografika

– W warszawskim budżecie nie zabraknie środków na działania infrastrukturalne poprawiające bezpieczeństwo na drogach. Tak było w tym roku i jestem przekonana, że będzie w latach kolejnych. Wszyscy przecież zdajemy sobie sprawę jak ważna jest tu skala wykonywanych rokrocznie prac. Każda wymieniona oprawa, każda postawiona latarnia zwiększa poczucie bezpieczeństwa – mówi Iwona Wujastyk, radna m.st. Warszawy.

Oprócz pojedynczych modernizacji w tym roku ZDM zrealizował kilka dużych inwestycji związanych z oświetleniem. Jedną z największych i jednocześnie najbardziej innowacyjnych realizacji była wymiana oświetlenia w parku Praskim. System oświetlenia w parku to tzw. oświetlenie nadążne, działające w oparciu o dwa stany pracy: stan czuwania, w którym oświetlenie przyciemnia się do określonej mocy oprawy (domyślnie do 60 proc., z możliwością dostosowania) oraz stan akcji, czyli rozjaśnienia do 100 proc. w chwili wykrycia pieszego. To oznacza, że jeśli po alejce nikt nie przechodzi, oświetlenie przyciemnia się. Kiedy czujniki ruchu wykryją, że ktoś się zbliża – system rozjaśni najbliższe 2-3 oprawy, żeby poruszająca się osoba była zawsze w strefie pełnego oświetlenia. Jest to pierwszy taki system w Warszawie.

Latarnie nie tylko dają światło, ale też są ważnym elementem estetyki przestrzeni publicznej. Dlatego ich wzór zawsze uzgadniany jest z miejskim Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, a tam, gdzie ulice mają zabytkowy charakter, również z konserwatorem zabytków. W takich miejscach ustawiane są latarnie typu Pastorał Warszawski, stylizowane na zabytkowe. Takie stylowe repliki latarń sprzed stu lat zamontowane zostały m.in. na ul. Krasińskiego, Krzywickiego czy w al. Wojska Polskiego. W tym roku nowe słupy oświetleniowe pojawiły się również m.in. na ul. Kijowskiej, Jagiellońskiej, Bliskiej, Stawki (odcinek wolski) czy Bartniczej. ZDM nie zapomina również o odleglejszych lokalizacjach. W Wesołej nowe punkty świetlne pojawiły się w 34 miejscach, a do końca roku powstaną również w Wawrze (28 miejsc) i Rembertowie (26 miejsc).

Doświetlamy przejścia dla pieszych
Przy okazji remontów oświetlenia jezdni i chodników doświetlane są również przejścia dla pieszych. Aby stwierdzić, w których miejscach doświetlenia są najbardziej potrzebne, począwszy od 2015 roku prowadzony jest audyt na wszystkich nieosygnalizowanych przejściach dla pieszych. Co roku audytowane są przejścia w kilku dzielnicach, docelowo kontrola obejmie całe miasto. Audytorzy oceniają przejścia pod kątem 30 rygorystycznych kryteriów, a jednym z nich jest właśnie jakość oświetlenia. Na bazie wniosków z audytu ustalana jest lista przejść, które najpilniej potrzebują dodatkowego oświetlenia.

Do końca tego roku warszawscy drogowcy doświetlą 362 przejścia, co oznacza, że uda się pobić rekordowe tempo prac z zeszłego roku, kiedy to doświetlonych zostało 337 „zebr”.

Najskuteczniejszym sposobem doświetlenia jest montaż specjalnych, niższych słupów bezpośrednio przy przejściu. Na słupach montowane są soczewki asymetryczne, skierowane pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy podczas pokonywania jezdni jest doświetlany od boku, co bardzo poprawia jego widoczność. Jest to jednak rozwiązanie bardziej kosztowne i wymagające przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Dlatego, w wielu miejscach stosowana jest prostsza i tańsza metoda. Wtedy wykorzystywane są istniejące latarnie i to na nich montowane są dodatkowe oprawy lub w ich miejsce stawiane nowe słupy, które dzięki specjalnemu podwójnemu wysięgnikowi jednocześnie oświetlają przejście i jego okolice.

– W tej chwili na terenie Warszawy mamy już 800 przejść posiadających różnego rodzaju doświetlenie. Dzięki temu po zmroku piesi są bardziej widoczni dla kierowców. Przekłada się to wprost na zwiększenie ich bezpieczeństwa. Nasze działania w tym zakresie będą nie tylko kontynuowane, ale też nie stracą na intensywności w kolejnych latach – zapowiada Michał Domaradzki, p.o. dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Mimo coraz zimniejszej, jesiennej aury w dalszym ciągu Zarząd Dróg Miejskich kontynuuje prace związane z oświetleniem. Do końca roku będzie pracować na ulicach: Cyrulików, Krasińskiego (odcinek Broniewskiego-Powązkowska), Bonifraterskiej i Międzyparkowej. Wymienione zostaną także oprawy na masztach oświetleniowych na pl. Bankowym i na węźle Wyścigi.

W przyszłym roku równie intensywnie kontynuowane będą prace związane z remontem oświetlenia w lokalizacjach, które najbardziej tego wymagają, a także doświetlą kolejne przejścia. Już zaplanowane są prace m.in. na ulicach: Ratuszowej, Przyczółkowej, Herberta, Podczaszyńskiego, Stawki (odcinek śródmiejski) oraz Senatorskiej. Oprócz już wykonanych doświetleń, na etapie prac projektowych jest kolejne 207 lokalizacji, w których mają powstać przejścia dedykowane.

Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich prowadzi zaawansowane negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nt. warunków przyznania pożyczki w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. W ramach tego programu w ciągu 2 lat planowana jest modernizacja oświetlenia 13 ulic. Prace mają być kompleksowe (tj. wymiana kabli, szaf zasilających, słupów i opraw), zaś budżet całego projektu to 12,5 mln zł, z czego od NFOŚiGW warszawscy drogowcy otrzymają prawie 10,8 mln zł. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Według obliczeń przebudowa ww. ulic wykonana w technologii LED przyniesie średnią oszczędność na poziomie 60% - zakładane roczne oszczędności w porównaniu z istniejącym to 720 MWh energii elektrycznej.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.