Od października 2015 r. samochody poprzez system e Call będą automatycznie łączyć się ze służbami ratowniczymi w przypadku poważnego wypadku drogowego. Komisja Europejska przedstawiła regulacje służące łagodzeniu skutków poważnych wypadków drogowych.

System eCall automatycznie wybiera 112 − wspólny europejski numer alarmowy — w razie poważnego wypadku. System powiadamia służby ratownicze o lokalizacji pojazdu, nawet jeśli kierowca jest nieprzytomny lub nie jest w stanie zadzwonić po pomoc. Szacuje się, że rocznie system ten może uratować życie nawet 2500 ludzi.

Na mocy zaproponowanych przez KE przepisów od października 2015 r. wszystkie nowe modele samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych będą wyposażone w system eCall, a w punktach przyjmowania zgłoszeń o wypadkach dostępna będzie infrastruktura niezbędna do właściwej obsługi zgłoszeń eCall, co zapewni kompatybilność, interoperacyjność i ciągłość usługi eCall w całej UE.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który odpowiada za transport, podkreśla, że te przepisy są ważnym etapem w procesie zwiększania bezpieczeństwa na drogach w UE. W ubiegłym roku na drogach w UE zginęło 28 000 osób, a 1,5 mln zostało rannych. - Aby uratować ofiary wypadków, liczy się każda minuta. Technologia eCall ma ogromne możliwości pod względem ratowania życia ofiarom wypadków, ponieważ znacznie skraca czas interwencji służb ratowniczych w całej UE - zaznaczył Siim Kallas.

- Wdrożenie interoperacyjnego systemu eCall w całej Europie jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Obywatele UE mogą mieć pewność, że dzięki temu ratującemu życie systemowi zmniejszy się liczba ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych. Jest to również ważny krok naprzód, dzięki któremu nasze samochody będą bardziej inteligentne i zwiększą naszą konkurencyjność – powiedział Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

- Wprowadzenie usługi eCall na terenie całej UE to duży krok naprzód w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W razie wypadku lepiej jest uzyskać automatyczne połączenie ze służbami ratowniczymi niż być zdanym na samego siebie. W takich sytuacjach widzimy prawdziwą wartość technologii informacyjno-komunikacyjnych – mówi Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową.

Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu eCall

Dane otrzymywane przez system eCall umożliwią służbom ratowniczym szybsze udzielanie pomocy kierowcom i pasażerom pojazdów, a co za tym idzie, przyczynią się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i szybszego zajęcia się rannymi. Szacuje się, że system eCall może skrócić czas reakcji służb ratowniczych o 40% na obszarach miejskich i o 50% na obszarach wiejskich, ratując w ten sposób życie nawet 2500 osób rocznie.

Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa drogowego system eCall będzie miał również znaczący wpływ na zmniejszenie zagęszczenia ruchu powodowanego przez wypadki drogowe i ograniczy liczbę wypadków wtórnych, których przyczyną jest brak zabezpieczeń miejsc wypadków. Korzyści odniesie również przemysł, a zwłaszcza liczne przedsiębiorstwa, które będą dostarczać technologie, komponenty i usługi wykorzystywane w ramach systemu eCall, w tym systemy pokładowe, usługi z zakresu bezprzewodowej transmisji danych i systemy punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Ponadto oczekuje się, że urządzenia pokładowe zainstalowane w pojazdach na potrzeby systemu eCall można będzie wykorzystać w celu uruchomienia dodatkowych usług o wartości dodanej (np. usług umożliwiających odszukiwanie skradzionych samochodów).

Jak działa system eCall

System eCall uruchamia się w sposób automatyczny, niezwłocznie po zarejestrowaniu poważnego zderzenia przez czujniki zamontowane w pojeździe. Po jego włączeniu system wybiera europejski numer alarmowy 112, nawiązuje połączenie telefoniczne z odpowiednim punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach oraz przekazuje służbom ratowniczym informacje dotyczące wypadku, w tym momentu zdarzenia, dokładnej lokalizacji rozbitego pojazdu, a także kierunku podróży (co ma szczególne znaczenie na autostradach oraz w tunelach). Połączenie eCall może być również aktywowane ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku w samochodzie, na przykład przez świadka poważnego wypadku.

***

Komisja przedstawiła dwa akty prawne, które mają pomóc w stworzeniu i wdrożeniu systemu:

  • rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall (zmieniające powiązaną dyrektywę 2007/46/WE) — zapewniające przystosowanie pojazdów do systemu eCall; oraz
  • decyzję w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE — zapewniającą przystosowanie infrastruktury publicznej do systemu eCall.

Przedstawienie tych wniosków przez Komisję stanowi ostatni z trzech etapów procesu legislacyjnego mającego na celu obowiązkowe wprowadzenie systemu eCall w całej UE. Komisja wezwała uprzednio do dobrowolnego wprowadzenia systemu eCall w całej Europie do 2009 r., lecz proces ten następował bardzo powoli.

Po przyjęciu przedstawionych 13 czerwca br. wniosków przez Radę i Parlament, Komisja podejmie działania mające na celu zapewnienie w pełni operacyjnego systemu eCall w całej UE (jak również w Islandii, Norwegii i Szwajcarii) do roku 2015.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.