gsumOd 1 do 31 października br. zostanie udostępniony do wglądu dokument "Gdański Standard Ulicy Miejskiej" (GSUM), natomiast 2 października Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na jego publiczną prezentację.

 

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań poprawiających jakość ulic wyraźnie uwidoczniła się podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska". Nadesłano wówczas szereg wniosków dotyczących ulic, które w większości odnosiły się do rozwiązań technicznych i kwestii wykraczających poza przedmiot opracowania Studium. W konsekwencji powstało opracowanie, które dotyczy poprawy jakości zagospodarowania ulic.

Cel opracowania
Prace nad GSUM rozpoczęły się w 2017 roku. Procedury, rozwiązania modelowe oraz rekomendacje wskazane w opracowaniu będą stosowane przy przygotowywaniu projektów dla nowych ulic oraz projektów przebudowy istniejących ulic, z wyłączeniem zadań realizowanych w trybie bieżącego utrzymania, remontu, bądź modernizacji istniejącego zagospodarowania.

GSUM jest dokumentem strategicznym, który jest wyrazem polityki miasta Gdańska sformułowanej w Strategii Gdańsk 2030+, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030+, zgodnie z którymi przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy. Ulice będą miały różny charakter wynikający z ich bezpośredniego sąsiedztwa. Dokument ma wskazywać odpowiednie wytyczne do szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego oraz projektowania ulic ze wskazaniami modelowych rozwiązań dotyczących zarówno zakresu przestrzennego, funkcjonalnego i estetycznego. Jako jeden z obecnie brakujących elementów całego procesu projektowego wskazywać będzie na potrzebę opracowania tzw. studium programowo-przestrzennego ulicy, czyli części, w której indywidualne uwarunkowania i lokalne potrzeby użytkowników danej ulicy zostaną przeanalizowane i zestawione z modelowymi rozwiązanym wskazanymi w standardzie.

Konsultacje
Podczas prac nad dokumentem wzięto pod uwagę liczne uwarunkowania kształtujące charakter ulicy. Z szeregu różnych czynników, w oparciu o które należy wyznaczyć standard zagospodarowana ulic, wyróżniono dwa podstawowe, mające najbardziej istotny wpływ, tj. klasa techniczna ulicy oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo. Różne konfiguracje tych cech składają się na wygląd ulicy. Kształtują jej wnętrze krajobrazowe i determinują jak należy ją zaprojektować. Tym właśnie cechom poświęcone zostały warsztaty zorganizowane w styczniu 2018 roku oraz we wrześniu 2019 roku. Udział w nich wzięli przedstawiciele jednostek miejskich związanych z projektowaniem, budowaniem czy utrzymaniem gdańskich ulic, radni miejscy i dzielnicowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie założeń do Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej.

Udostępnienie dokumentu i publiczna prezentacja
Z dokumentem można się zapoznać od 1 października do 31 października 2019 roku na stronie www.brg.gda.pl oraz w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro).

Wszyscy zainteresowani Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej zaproszeni są na publiczną prezentację 2 października 2019 r. – Sala Akwen (I piętro) w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 18:00-20:00.

Odbędą się również dwa dodatkowe spotkania:
17 października 2019 r. – dedykowane radnym miejskim i dzielnicowym. Sala 408 siedziba BRG, Wały Piastowskie 24 (IV piętro) w godzinach 17:00-19:00.
22 października 2019 r. – dedykowane organizacjom pozarządowym. Sala 408 siedziba BRG, Wały Piastowskie 24 (IV piętro) w godzinach 17:00-19:00.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi w formie pisemnej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.