Inteligentne przejście WrocławskaLegniccy piesi i kierowcy otrzymali dwa bezpieczne, aktywne, oparte na inteligentnej technologii przejścia dla pieszych. Jedno na skrzyżowaniu ul. Złotoryjskiej z Asnyka, drugie na przejściu przez Wrocławską przy pierwszej bramie cmentarnej, przed skrętem w Polarną.

Inteligentne przejście ZłotoryjskaNowy, pilotażowy w mieście system aktywnie wykrywa pieszego, gdy ten staje ma krawężniku przejścia, i jednocześnie ostrzega kierowców. Umieszczone w jezdni elementy ledowe zaczynają wtedy automatycznie pulsować intensywnym białym światłem ostrzegawczym. Jednocześnie kierowca, zbliżający się do przejścia, widzi pulsujące światło żółte. Światła są aktywne i poprawiają widoczność pieszych aż do ich zejścia z biało-czerwonej zebry. Dodatkowym sygnałem są światła lampy ostrzegawczej, umieszczone na znaku od strony chodnika.

Przejście na Wrocławskiej zostało dodatkowo wyposażone w jeszcze jedno rozwiązanie. Na pasach ruchu w odległości 20 metrów od zebry położono specjalną, antypoślizgową nawierzchnię, zapewniającą skrócenie drogi hamowania samochodu.

Wykonawcą przejść jest firma Euroasfalt z Olsztyna, a ich wartość to ok. 130 tys. zł.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.