flag 979689 960 720Coraz więcej greckich miast stosuje Inteligentne Systemy Transportowe w celu usprawnienia przemieszczania się mieszkańców, zmniejszenia korków, zminimalizowania negatywnego wpływu transportu na środowisko i ograniczenia liczby wypadków.

Nowoczesne systemy transportowe muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa, oszczędności i efektywności, łączyć technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zapewniać innowacyjne usługi związane z różnymi rodzajami transportu. Np. tablice zmiennej treści przy drogach mają dostarczać dodatkowych informacji, dzięki którym użytkownicy w lepszy i bezpieczniejszy sposób mogą wykorzystać sieci transportowe lub inne dostępne środki transportu.

W Grecji już osiem miast zdecydowało się na korzystanie z ITS.

Zaczęło się w Atenach, gdzie na tysiącach przystanków zainstalowano cyfrowe tablice informacyjne, wyświetlające komunikaty o możliwych połączeniach i czasie oczekiwania. Informacje dostępne są również przez internet i odpowiednie aplikacje w smartfonach. Dla kierowców zainstalowano w newralgicznych punktach miasta tablice zmiennej treści, które, dzięki całemu systemowi zarządzania ruchem (m.in. dane z kamer), informują o najlepszych trasach przejazdu. Kolejny system to smart card (pre paid), który umożliwia poruszanie się wszystkimi środkami transportu bez konieczności kupowania biletów. Smart card nie tylko ułatwia podróżowanie mieszkańcom, ale także minimalizuje liczbę „nielegalnych” przejazdów (bez biletu), co jest korzystne dla operatorów.

Kolejne były Saloniki, gdzie cyfrowe tablice informacyjne stanęły na większości przystanków autobusowych, umożliwiając zapoznanie się z trasami i dokładnym czasem odjazdu i przyjazdu. Biorąc pod uwagę potrzeby pasażerów z dysfunkcją wzroku, na kilkudziesięciu zainstalowano ponadto systemy audio, które informują o zbliżających się autobusach i czasie oczekiwania. System zarządzania ruchem działa podobnie jak w Atenach, tzn. znaki zmiennej treści zamontowano w czterech głównych punktach w centrum i na obwodnicy miasta.

Na Peloponezie są dwa miasta, które wdrożyły w nieco mniejszym zakresie rozwiązania ITS. Patras ma 30 tablic informacyjnych na przystankach. Kalamata ma ich 10, na najbardziej zatłoczonych przystankach, ale posiada też dwa detektory ruchu i dwie tablice informujące kierowców o dostępności miejsc parkingowych i korkach.

ITS zastosowano również w Larissie, Trikali i Wolos. Larissa postawiła na dynamiczną informację pasażerską (10 tablic) i automaty biletowe na najpopularniejszych przystankach. Ponadto, dzięki aplikacji „Build your route” pasażerowie mogą w łatwy sposób korzystać z komunikacji miejskiej – aplikacja pomaga odnaleźć najbliższy przystanek i informuje o czasie przyjazdu autobusu. W Trikali również są tablice informacyjne na przystankach, a także te wskazujące wolne miejsca parkingowe. Miasto posiada również system monitorowania floty pojazdów miejskich i pętle indukcyjne do badania ruchu. Z kolei w Wolos w centrum miasta stanęły tablice dla pasażerów i automaty biletowe, ale najważniejszą rolę odgrywa aplikacja „Volos route”, która pomaga w rozplanowaniu podróży pieszo-autobusowych.

Janina wdrożyła natomiast zintegrowaną platformę zarządzania informacją dla kierowców i pasażerów. Dostarcza ona informacji o bieżących warunkach drogowych, dostępnych miejscach parkingowych, a także umożliwia zaplanowanie podróży za pomocą różnych środków transportu.

Źródło: GreenYourMove (GYM)
Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.