most lazienkowski pozar1Zakończyło się Warszawskie Badanie Ruchu. Teraz trwa opracowywanie danych, a wyniki będą znane w listopadzie. W przyszłym roku gotowy ma być nowy model ruchu.

WBR 2015 ruszyło 8 kwietnia, a zakończyło się 27 czerwca. Przez ten czas zebrane zostały informacje o sposobach podróżowania po mieście, a także dane o ruchu pojazdów. Ankieterzy przepytali 17 tys. osób.

Wykonane zostały także wszystkie założone badania ruchu pojazdów. Pojazdy policzono w ponad 200 punktach na granicy aglomeracji, na granicy Warszawy, w centrum miasta, na ulicach przecinających średnicową linię kolejową od Piastowa do Halinowa i na mostach.

Badacze policzyli także pasażerów w metrze, tramwajach, autobusach i pociągach SKM, WKD oraz Kolei Mazowieckich, łącznie w 130 punktach zlokalizowanych podobnie jak na drogach, a także pasażerów pociągów dalekobieżnych na Dworcach Wschodnim, Centralnym i Zachodnim. Tysiąc ankiet przeprowadzono z podróżnymi autobusów komunikacji regionalnej. Podczas WBR założono także zbadanie ruchu towarowego. Do końca czerwca zrealizowano 1450 wywiadów z kierowcami ciężarówek.

Obecnie trwa sprawdzanie i wprowadzanie do bazy ostatnich ankiet i wyników pomiarów oraz  przetwarzanie zebranych danych. Pełny raport z WBR 2015, zawierający zestawienia opisujące zachowania komunikacyjne mieszkańców Warszawy (m.in. liczb podróży wykonywanych w ciągu doby w określonych celach, wykorzystywanych środków transportu i czasów podróży) oraz wielkości ruchu i liczby pasażerów komunikacji zbiorowej, zostanie przekazany do końca listopada. Model ruchu będzie gotowy do końca maja 2016 r.
WBR 2015 kosztuje stolicę niespełna 2 mln zł.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.