traffic signPoczątki powstawania infrastruktury rowerowej były skromne – najczęściej były to dwukolorowe chodniki, z których jedna strona przeznaczona była dla pieszych, a druga dla rowerzystów. W miarę wzrostu popularności roweru jako środka transportu pojawiały się różne miejscowe wytyczne dotyczące projektowania, wykonywania czy utrzymywania infrastruktury rowerowej.

 

Dokumenty te zalecały różne rozwiązania, ale nie zawierały raczej uzasadnienia, dlaczego właśnie takie należałoby stosować. Część z nich została skopiowana z zagranicy, część po dostosowaniu do polskich warunków.

x1 DSC 0266Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dokonywany jest przegląd stosowanej w Polsce infrastruktury dla rowerzystów, aby stworzyć w miarę uniwersalne wytyczne, które będą zalecały przede wszystkim rozwiązania bezpieczne.

- W tej chwili na potrzeby projektowania przyjmuje się średnią prędkość rowerzysty 4,2 m/s w rejonie skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną – powiedział Marek Wierzchowski, specjalista ds. bezpieczeństwa infrastruktury drogowej z KRBRD. – Z naszych badań wynika, że ta prędkość to maksymalnie 3,8 m/s, a często 2,2-2,4 m/s w zależności od geometrii danego skrzyżowania, natężenia ruchu itd.

Zleceniobiorcy prowadzili również badanie ankietowe wśród rowerzystów, pieszych i kierowców. Ich przedmiotem były m.in. sygnalizacja świetlna, śluzy rowerowe, dwukierunkowy ruchu rowerowy, elementy separujące, azyle, przejazdy przez parki i obszary leśne. O opinię spytano także zarządców dróg.

Pierwszy etap zamówienia, czyli „Wytyczne organizacji ruchu rowerowego” i „Katalog przykładowych rozwiązań”, został zakończony w listopadzie 2018 roku i zamieszczony do konsultacji na BIPie Ministerstwa Infrastruktury.

- Wpłynęło sporo uwag szczegółowych i ogólnych, w tej chwili są analizowane i część z nich będzie wdrażana do ostatecznej wersji – podsumował Marek Wierzchowski. – Zanim się ukażą te wytyczne do pobrania ze strony KRBRD w ostatecznym kształcie, zostaną naniesione zasadne poprawki.

Drugi etap zamówienia kończy się dopiero za rok – w marcu 2020 roku. W tym przypadku zostaną przebadane możliwości zastosowania w warunkach polskich rozwiązań, które są stosowane w innych krajach.

IH
(na podstawie informacji z konferencji "Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2019")

600x200 KDBRD19

Komentarze  
MariuszG
0 #1 MariuszG 2019-04-19 16:30
Częstym problemem wyznaczania tras rowerowych w istniejącej infrastrukturze miejskiej jest brak miejsca. Cała szerokość pasa drogowego jest wypełniona i aby dodać miejsce dla rowerów trzeba po prostu komuś zabrać. W Krakowie usunięto część parkingów wzdłuż dróg, ograniczono szerokość deptaków, bo jednak rower potrzebuje miejsca. Częstym punktem spornym w relacjach rower/pojazd jest kwestia ważności. Każda ze stron myśli, że nic poza nimi się nie liczy i jedna z nich musi być bezwzględnie ważniejsza na trasie, a reszta świata ma się podporządkować. W tym zakresie współżycia dwóch grup musimy jeszcze dojrzeć do cywilizacji, bo trochę te kwestie są sporne i nierozwiązywalne.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.