zjazd drogowcow 1Inteligentne Systemy Transportowe i zarządzanie ruchem, nowe technologie i nowelizacja Warunków Technicznych, prawo unijne, bezpieczeństwo i przykładowe inwestycje miejskie - to wszystko w ramach jednego spotkania, kończącego się 25 września, XX Zjazdu Drogowców Miejskich.

Jubileuszowa edycja zgromadziła blisko 200 uczestników z całej Polski. Pojawili się przede wszystkim przedstawiciele zarządów dróg i ulic, firm wykonawczych oraz usługowo-konsultingowych.

Zjazd Drogowców Miejskich stanowi ogólnopolskie forum dyskusyjne służące wymianie doświadczeń i poglądów dotyczących kierunków rozwoju drogownictwa miejskiego. Najważniejszym celem Zjazdu jest zwrócenie uwagi na odrębności drogownictwa miejskiego na tle całej branży. Specyfika tej tematyki jest widoczna zarówno w aktach prawnych i normatywnych, jak i w dokumentacjach technicznych oraz publikacjach naukowych.

Historia zjazdów sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wydarzenia kolejnych lat spowodowały, powróciły dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Od tej pory spotkania drogowców miejskich odbywają się cyklicznie co dwa lata.  

zjazd-drogowcow-2zjazd-drogowcow-3
Tegoroczne spotkanie dedykowane było w szczególności wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych, współfinansowaniu inwestycji w nowym okresie programowania Unii Europejskiej, a także zmianom w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W każdej z ośmiu sesji tematycznych zostały zaprezentowane merytoryczne prezentacje, a autorzy wystąpień chętnie odpowiadali na zadawane pytania, dzieląc się ze słuchaczami praktycznymi informacjami, spostrzeżeniami i radami. Zarówno w trakcie sesji, jak i w czasie przerw, następowała bardzo intensywna wymiana poglądów. Z uwagi na to, że na sali obrad znajdowali się reprezentanci różnych grup - administracja, wykonawcy, świat nauki, firmy usługowe -  różnorodność pytań była ogromna.

Miejscy drogowcy kolejny raz udowodnili, że mają wiele do powiedzenia w branży. Uczestnicy spotkania uzyskali wiele cennych informacji, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.

Patronem medialnym wydarzenia był portal edroga.pl.

Sebastian Biernacki
EKKOM Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.