contentmap_plugin

IMG 7525W Krakowie zakończyła się modernizacja ronda Czyżyńskiego. Z odnowionego przejścia podziemnego i ścieżki rowerowej mogą korzystać już piesi i rowerzyści.

Prace zostały rozbite na dwa etapy – nadziemny i podziemny, ponieważ w tym drugim przypadku spodziewano się dłuższej ścieżki administracyjnej. Obecnie trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe, ale całość dostępna jest już dla pieszych. Znajduje się tam 5 lokali handlowych, toaleta, windy, które ułatwiają przedostanie się na perony tramwajowe. Sama przestrzeń wewnątrz stała się jasna i estetyczna. Całość wyposażona jest w monitoring.

Oddano też o użytku brakujący fragment ścieżki rowerowej na rondzie Czyżyńskim. Dzięki temu cała trasa z Nowej Huty do Śródmieścia jest dostępna dla rowerzystów.

Prace na powierzchni ronda zostały wykonane już wcześniej. W pierwszym etapie uruchomiono komunikację tramwajową, a następnie do użytku oddano część drogową. Wkrótce zacznie tam działać obszarowe sterowanie ruchem, które przyspieszy przejazd tramwajów.

Rondo Czyżyńskie stało się lepiej dostępne m.in. dzięki instalacji wind i nawierzchni antypoślizgowej na schodach. Na wniosek mieszkańców powstał nowy przystanek w rejonie Parku Lotników Polskich, a pozostałe przystanki na trasie zostały wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne dla pasażerów. Wysokość przystanków jest dostosowana do wysokości wejść do tramwajów niskopdłogowych.

- Znaczenie ma także to, że wszystkie przystanki w rejonie Placu Centralnego oraz ronda Czyżyńskiego zostały zlokalizowane w jednym miejscu, czyli za wlotem skrzyżowań. W ten sposób powstał jeden punkt przesiadkowy zamiast kilku, jak było dotychczas – mówi Krzysztof Migdał z ZIKiT.

Modernizacja ronda Czyżyńskiego była elementem zadania pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to niespełna 143 mln zł.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.