contentmap_plugin

P8260887W nocy z 5 na 6 kwietnia rozpocznie się remont odcinka ul. Zakopiańskiej, pomiędzy ul. Brożka a ul. Kościuszkowców. Początkowo zajęta będzie jedna z jezdni, do wysokości ul. św. Faustyny. Ruch samochodowy będzie się odbywał po drugiej stronie jezdni, po jednym pasie w każdym z kierunków.

Roboty na ul. Zakopiańskiej podzielone zostały na cztery etapy, każdy z nich będzie trwał około 10 dni i polegać będzie na całkowitym zamknięciu jednej z połówek jezdni, na odcinku od ul. Brożka do ul. św. Faustyny lub od ul. św. Faustyny do ul. Kościuszkowców. Ruch samochodowy będzie prowadzony, w obu kierunkach, wolną od prac połówką arterii. Prace budowlane będą się toczyć w sposób ciągły (w dzień i w nocy) aż do ostatnich dni maja.

Najpierw robotnicy zdemontują bariery energochłonne, rozdzielające obie jezdnie ul. Zakopiańskiej. Wykonawca zmieni organizację ruchu i zajmie jedną z jezdni, na fragmencie od ul. Brożka do ul. św. Faustyny. Na kolejny odcinek remontowanej ulicy robotnicy przeniosą się po około 10 dniach.

Utrudnienia spotęguje fakt, że w tym samym czasie budowana jest łącznica Zabłocie - Krzemionki, prowadzona przez PKP PLK. Inwestycja potrwa jednak co najmniej do końca roku, dlatego nie ma możliwości zwlekania z pracami przy innych ulicach na południu miasta do zakończenia prac kolejowych.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.