image005Ruszyły konsultacje z mieszkańcami dotyczące założeń Mobilnego Krakowa, czyli planu realizacji polityki transportowej w mieście. Proponowane rozwiązania wyraźnie wzmocnią komunikację miejską, przez co przyczynią się do zmniejszenia smogu i hałasu w mieście, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz ogólnie polepszą jakość życia w Krakowie. Plan zakłada ograniczenie ruchu samochodów w ścisłym centrum, wprowadzając trzy nowe strefy dostępności do Śródmieścia.

Podróżowanie po Krakowie komunikacją miejską już wkrótce stanie się jeszcze bardziej konkurencyjne niż własnym samochodem. Tramwaje będą jeździć częściej: aż 5 linii w godzinach szczytu będzie do dyspozycji pasażerów co 6 minut, podobnie tramwaje na trasie od Bronowic do Ronda Czyżyńskiego (z łączną częstotliwością co 6 minut), tak aby co najmniej jedna linia wysokiej częstotliwości znalazła się na trasie do najważniejszych pętli w mieście (Borek Fałęcki, Bronowice, Bieżanów, Czerwone Maki, Kurdwanów, Krowodrza Górka, Rondo Czyżyńskie).

Wzmocnione zostaną także autobusy. Aż osiem linii będzie przemieszczać się po Krakowie z częstotliwością poniżej 8 minut, a minimalna częstotliwość dla linii dowozowych wyniesie 30 minut. Powstaną także nowe linie autobusowe łączące szybko rozwijające się obszary (np. rejon Ronda Polsadu, Ruczaj, Czyżyny) oraz obsługujące główne korytarze komunikacyjne, takie jak Aleje Trzech Wieszczów, Armii Krajowej, Alei 29 Listopada. W tych miejscach zdarzały się przypadki przepełnionych pojazdów, niezabierających przez to wszystkich pasażerów.

Zmiany, z których skorzystają krakowscy pasażerowie, będą kosztować w skali roku co najmniej kilkanaście milionów złotych. Tym samym Kraków zyska prawdopodobnie największą ofertę usługi transportu zbiorowego w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce.

4Równolegle do wprowadzanych wzmocnień w transporcie zbiorowym, proponowane jest ograniczenie i uspokojenie ruchu drogowego w Śródmieściu, poprzez wprowadzenie nowych stref dostępności. Dzięki nim wyraźnie poprawiłaby się jakość życia mieszkańców ścisłego centrum, a na popularności zyskają inne, ekologiczne i zdrowsze formy przemieszczania się, jak np. ruch rowerowy lub pieszy. To także byłby dobry moment dla sprawdzenia alternatywnych przestrzeni dla parkowania, czyli np. parkingów podziemnych, miejskich i prywatnych w pobliżu centrum.

Plan dostępności do Śródmieścia zakłada trzy strefy. Strefa złota jest zbliżona do dawnej strefy A, srebrna do strefy B, natomiast w strefie zielonej obowiązywać miałby model superblock, czyli dopuszczenie wjazdu i parkowania samochodów spoza centrum tylko na głównych ulicach, natomiast wewnętrzne uliczki dedykowane byłyby mieszkańcom.

Proponowane zmiany w komunikacji i transporcie mają na celu korektę podziału zadań przewozowych, który obecnie wyglądają następująco: komunikacja publiczna stanowi 36,3 proc., ruch samochodowy (33,7 proc.) oraz piesi (28,4 proc.). Po realizacji nowego planu pasażerowie komunikacji miejskiej, piesi i rowerzyści mieliby stanowić około 75 proc. ogólnego ruchu w mieście, natomiast kierowcy – około 25 procent. To oznacza zmniejszenie ruchu drogowego w obrębie drugiej obwodnicy o około 8 procent.

Plan zmian opracowany został na podstawie nowej polityki transportowej Krakowa na lata 2016-2025, która odwołuje się do sześciu głównych celów: usprawnienia transportu drogowego, rozwoju i promowania ekologicznych form podróży, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko wraz ze zwiększeniem bezpieczeństwa, poprawy efektywności gospodarki przestrzennej i transportu oraz poprawy wizerunku miasta.

Propozycja planu „Mobilny Kraków 2017” będzie teraz konsultowana z radnymi miasta, radami dzielnic oraz podczas spotkań z mieszkańcami. Dopiero na tej podstawie powstanie plan, który będzie realizowany.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.