rondo OkólnaSkrzyżowanie ulicy Okólnej z drogą krajową nr 71 jest jednym z dojazdów do węzła autostradowego w Strykowie. Jednocześnie to trasa do Łagiewnik, a także Skotnik i Zgierza. Wyjazd z ulicy Okólnej, która jest drogą podporządkowaną w godzinach szczytu jest utrudniony.

 

Mieszkańcy zgłaszali ten problem m.in. podczas ostatnich spotkań na osiedlach. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podjęła decyzję o realizację tej inwestycji w przyszłym roku. Projekt jest już gotowy, a także zezwolenia na realizację inwestycji.

W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo turbinowe. Jest ono bezpieczniejsze od tradycyjnego ronda. Wybierając pas ruchu w danym kierunku poprowadzi on nas do odpowiedniego wyjazdu. Rondo nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także upłynni ruch i ułatwi wyjazd z ulicy Okólnej na drogę krajową nr 71.

W obrębie ronda powstaną także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Zasadzonych zostanie także kilkanaście drzew (klony) oraz ponad 4,5 tys. krzewów (m.in. berberysy, tawuły)

W ramach inwestycji powstaną: rondo turbinowe, ciągi pieszo-rowerowe, przejazdy rowerowe, przejścia dla pieszych i oświetlenie.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.