contentmap_plugin

edroga648W Łodzi odbędą się konsultacje społeczne w sprawie wyboru pomiędzy budową wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Kopcińskiego, al. Piłsudskiego i al. Śmigłego-Rydza a pozostawieniem istniejącego układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu.

Forma, kształt i rozwiązania techniczne tego obiektu będą konsultowane z mieszkańcami dopiero po podjęciu decyzji, czy inwestycja w ogóle ma zostać realizowana.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbędzie się już 20 kwietnia na Widzewie. Kolejne zaplanowano na dni 21-24 kwietnia. Spotkanie z architektami, urbanistami i organizacjami pozarządowymi odbędzie 27 kwietnia, a sondaż telefoniczny przeprowadzony zostanie od 27 do 29 kwietnia na reprezentatywnej grupie łodzian.

Aktualnie realizowane prace na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza, ul. Kopcińskiego są zgodne z projektem budowlanym i założeniami inwestycji (rozbudowa i modernizacja linii tramwajowej w relacji wschód-zachód), która posiada dofinansowanie unijne. Drugi etap inwestycji to budowa wiaduktu na tym skrzyżowaniu oraz przebudowa układu drogowo-torowego w ciągu al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego.

W ramach autostrady A1 powstanie główny węzeł na ul. Rokicińskiej (Andrespol), dlatego potrzebny jest sprawny i bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowanie w relacji wschód-zachód na kluczowym na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza, ul. Kopcińskiego. Ul. Rokicińska przyjmie cały ruch do i z węzła Andrespol, a także – po wybudowaniu obwodnicy Nowosolnej – część ruchu z węzła Brzeziny.

Budowa wiaduktu pozwoliłaby skrócić czas przejazdu przez skrzyżowanie. Prace przy wiadukcie byłyby podzielone na dwa etapy i prowadzone w rozbiciu na poszczególne jezdnie. Koszt wiaduktu szacowany jest na kwotę między 80 a 100 mln zł, z czego dotacja z Unii Europejskiej wynisłaby około 65 procent. Z budżetu miasta pochodziłoby około 35 procent środków.

SWOT wiadukt lodz- Z jednej strony, przebudowane, bezkolizyjne skrzyżowanie marszałków rozwiązałoby problem korków na najbardziej zatłoczonym skrzyżowaniu w mieście. Skróciłoby czas dojazdu do autostrady mieszkańcom śródmieścia, przybliżyło centrum mieszkańcom całej wschodniej części miasta. Dzięki budowie wiaduktu skrócilibyśmy czas przejazdu komunikacji miejskiej we wszystkich kierunkach. Dzięki unijnej dotacji, inwestycja warta ok. 100 mln zł kosztowałaby nas tylko 35 mln - podsumowuje prezydent Hanna Zdanowska. - Z drugiej jednak, ze względu na konieczność podwieszenia fragmentu wiaduktu, obiekt ten będzie ingerował w krajobraz miejski. Wpłynie to na atrakcyjność komercyjnych przestrzeni w jego pobliżu, a kilkudziesięciu osobom będziemy musieli zaproponować odszkodowania za ich prywatne nieruchomości.

Do końca kwietnia łodzianie zdecydują, czy wybudowany zostanie wiadukt, czy pozostanie dotychczasowy układ drogowy.

 

Źródło: ZDiT Łódź, UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.