niepelnosprawniKomisja Drogownictwa Miejskiego skierowała na ręce wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita wniosek o zmianę przepisu nakazującego oznaczanie na niebiesko nawierzchni miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Jej zdaniem, zwłaszcza w zabytkowych centrach miast, jest to nieuzasadnione. W resorcie zwracają uwagę, że obowiązuje okres przejściowy do połowy 2017 roku, ale zapowiadają zmiany w rozporządzeniu.

7 września 2015 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z przepisami, stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej i nie przewiduje się odstępstw od tych wymogów. Dla tego przepisu wprowadzono jednak okres przejściowy do 1 lipca 2017 r.

- Jesteśmy krytyczni wobec takiej regulacji, gdyż tego rodzaju wymóg rodzi więcej problemów i komplikacji niż korzyści dla kogokolwiek. Zmiany te w praktyce wymuszają wprowadzenie w centrach i w obszarach staromiejskich i zabytkowych wielu miast agresywnych oznakowań poziomych - uważa Sylwia Łazarczyk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Mogą zaburzać czytelność zasad ruchu drogowego wśród kierowców, powodować ich dekoncentrację czy zobojętnienie na inne istotne znaki i sygnały, na pewno będą powodować zeszpecenie krajobrazu i zabytków oraz powodować dodatkowe i zbyteczne koszty po stronie samorządów.

- Następne dodatkowe oznakowanie takich miejsc postojowych jest nieprzemyślane, mocno kontrowersyjne, a na dodatek nieprecyzyjne, gdyż jego brzmienie „Znak P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej” nie precyzuje czy cała „koperta” ma być pomalowana na niebiesko, a może wystarczy tylko tło symbolu, no i jaki ma być symbol koloru niebieskiego - dodaje przewodniczący KDM Czesław Wandzel, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Środowisko drogowców miejskich dziwi fakt, że czytelny znak pionowy z tabliczką jest tylko uzupełnieniem oznakowania miejsca zastrzeżonego, a mało widoczne oznakowanie poziome, szczególnie w zimie, jest ciągle uzupełniane o nowe elementy. Obowiązkowym oznakowaniem powinien być znak pionowy z tabliczką, a oznakowanie poziome uzupełnieniem. Uważamy, że malowanie samych kopert powinno być obowiązkowe poza strefą ochrony konserwatorskiej, a w strefie tylko za zgodą konserwatora, twierdzą drogowcy.

Źródło: PKD

Komentarze  
ZNAGAR.PL
0 #1 ZNAGAR.PL 2016-02-19 15:25
W przypadku Warszawy dodatkowo zwiąże problem administracja. ZTP będzie chciało inaczej, ZDM inaczej.. coś czuję.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.