18695Od 30 kwietnia 2018 kierowcy jadąc od strony Świnoujścia mają alternatywę dla przebudowywanego odcinka autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica. Do ruchu udostępniono zjazd relacji Świnoujście – Szczecin Dąbie z drogi S3 w dawną ulicę Goleniowską. Powinno to pomóc zmniejszyć korki, które tworzą się przed przebudowywanym odcinkiem autostrady A6 w relacji powrotnej znad morza.

 

Z trasy tej mogą korzystać samochody osobowe (masa do 3,5 ton). Możliwy jest tylko i wyłącznie zjazd z drogi S3 w kierunku Szczecin Dąbia. Dawna ulica Goleniowska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kablową jest drogą jednokierunkową, a pojazdy jadące ulicą Goleniowską z drogi S3 muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym ulicą Kablową.

Przez wiele lat na drodze S3 funkcjonowało niebezpieczne skrzyżowanie z ulicą Goleniowską. Wraz z wybudowaniem węzła Drogowego Szczecin Dąbie (Tczewska) skrzyżowanie to zostało zamknięte. Po zamknięciu tego skrzyżowania na skutek decyzji zarządcy ulicy Goleniowskiej (Starostwo Powiatowe w Goleniowie) droga ta przestała być drogą publiczną i została przekazana Lasom Państwowym.

Aby zmniejszyć utrudnienia powstające na przebudowywanym odcinku A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica zapadła decyzja o wykorzystaniu tej byłej drogi jako alternatywnego zjazdu z drogi S3 (dla relacji Świnoujście-Szczecin). Realizacja tego zamierzenia wymagał zawarcia porozumienia dzierżawy z Lasami Państwowymi i zrealizowania prac niezbędnych do udostępnienia tej trasy dla ruchu. Roboty te obejmowały wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, wykoszenie poboczy, oraz udrożnienie zjazdu z drogi S3 (uśnięcie barier i częściowa rozbiórka pryzmy ziemnej). Zjazd z drogi S3 w dawną ulicę Goleniowską będzie funkcjonował do czasu występowania utrudnień związanych z realizacją robót na trasie A6/S3.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.