modelModelowanie podróży w obszarach funkcjonalnych i w miastach, transport zbiorowy, ocena modeli podróży - tym wszystkim zajmowali się specjaliści systemów komunikacyjnych podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej pt. "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu" MODELLING 2016, która w dniach 16-17 czerwca odbyła się w Krakowie. W ciagu dwóch dni wygłoszono 24 referaty w kilku sesjach tematycznych.

Podczas konferencji prezentowano i wymieniano doświadczenia w zakresie modelowania podróży osób i ładunków dla celów prognozowania
ruchu, dotyczące obszarów miejskich i obszarów zamiejskich, a także transportu drogowego (w tym zbiorowego i niezmotoryzowanego), szynowego, lotniczego i korytarzy multimodalnych.

W szczególności poruszono zagadnienia: wykorzystania prognoz ruchu w studiach wykonalności, analizach efektywności ekonomicznej oraz oddziaływania na środowisko inwestycji transportowych, tworzenia baz danych dla potrzeb modelowania ruchu, roli metod wskaźnikowych w prognozowaniu ruchu, wykorzystania alternatywnych technik w monitorowaniu podróży oraz narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania podróży.

- Jest to bardzo specyficzna konferencja o wąskim zakresie tematycznym - powiedział dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. - Modelowanie podróży i zastosowanie modeli transportowych ma duże znaczenie w ocenie funkcjonalności inwestycji infrastrukturalnych Jeszcze długo będziemy mieli do czynienia z tego typu tematyką, która coraz bardziej się komplikuje, a my musimy znaleźć na to rozwiązanie.

Organizatorami wydarzenia byli: Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych PK, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie oraz Mobility HUB. Konferencja była jednym z wydarzeń w ramach jubileuszu 25-lecia Zakładu Systemów Komunikacyjnych

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.