contentmap_plugin

edroga241Jest dobra wiadomość dla mieszkańców oraz kierowców poruszających się drogą wojewódzką 968 łączącą Łącko i Mszanę Dolną z Zakopianką. Za półtora roku w miejscu istniejącego skrzyżowania z ul. Orkana w Mszanie Dolnej powstanie rondo, które nie tylko usprawni ruch w tej części miasta, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Koszt tej inwestycji to ponad 3,7 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu województwa.

 

- Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje drogowe są kluczowe dla rozwoju regionu. Mówiąc wprost – tam, gdzie są dobre drogi, zaraz pojawiają się inwestorzy, a w dalszej perspektywie mieszkańcy zyskują miejsca pracy. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Realizujemy największy w historii plan budowy dróg i nie jest to pusty slogan. W całej Małopolsce budujemy obwodnice miast, remontujemy drogi wojewódzkie. Również tutaj w okolicy. Zaledwie półtora miesiąca temu podpisaliśmy umowę na budowę ronda w leżącej zaledwie 35 km stąd Zabrzeży, czyli „na początku” DW 968, od strony Łącka – mówi marszałek Jacek Krupa.

Drogą wojewódzką 968 każdego dnia przemieszcza się kilka tysięcy samochodów. Nawierzchnia drogi, a przede wszystkim mała przepustowość skrzyżowania przy ul. Orkana wymaga niezwłocznej przebudowy. Dlatego remont w tym miejscu zacznie się, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Mieszkańcy, którzy dotychczas tkwili w korkach przed skrzyżowaniem, już teraz mogą szykować się na przejazd po nowym rondzie. Inwestycja ma być bowiem gotowa pod koniec maja 2019 roku. Przy okazji tej zmiany nie zapomniano też o bezpieczeństwie pieszych. Oni będą mieli do dyspozycji m.in. przebudowane chodniki i nowe oświetlenie uliczne, co poprawi ich widoczność i bezpieczeństwo. Zaplanowano też budowę zatok autobusowych wraz z wiatami chroniącymi przed wiatrem czy deszczem.

Inwestycja opiewająca na kwotę ponad 3,7 mln zł zostanie pokryta w całości ze środków pochodzących z budżetu województwa.

To jednak nie koniec inwestycji na tym terenie. Mieszkańców z pewnością ucieszy przebudowa całego odcinka tej popularnej trasy. - W niedalekiej perspektywie planujemy przebudowę trzech odcinków na DW 968. W sumie to ok. 38 km, dzięki którym trasa łącząca Kamienicę z Lubniem będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza dla kierowców - dodaje Jacek Krupa – marszałek województwa małopolskiego.

Otwarcie ofert na realizację tej inwestycji zaplanowano jeszcze w tym roku. Remont obejmie następujące odcinki: Lubień – Mszana Dolna (ok. 8 km), Mszana Dolna – Szczawa (ok. 16 km) oraz Szczawa – Kamienica (ok. 14 km). Ten 38-kilometrowy odcinek drogi będzie powstawać etapami. Jednak przewiduje się, że kierowcy pojadą nim już pod koniec 2019 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Komentarze  
Ryszard Roman Dobrowolski
0 #1 Ryszard Roman Dobrowolski 2017-12-12 17:46
1/2 Pokazane rondo zorganizowano zgodnie z nakazem znaku C-12 "ruch okrężny" w brzmieniu jego dyspozycji zgodnie z obowiązującym od 1999 roku prawem.
Warto, by inżynierowie ruchu zapamiętali na nim zewnętrzną linię krawędziową okrężnie biegnącej dookoła wyspy jednopasowej jezdni oraz, że RONDO nie ma nic wspólnego z zasadami ruchu, a w szczególności, że nie jest pod względem zasad ruchu w całości jednym klasycznym skrzyżowaniem (art. 2 pkt. 10 ustawy p.r.d.), tyle tylko, że z wysepką którą należy objeżdżać z prawej strony.
RONDO to opisana prawem budowlanym budowla drogowa w postaci jednopoziomowego skrzyżowania skanalizowanego wyspą środkową, które składa się ze skrzyżowań zwykłych i/lub zjazdów. Skrzyżowaniami w rozumieniu zasad ruchu są tylko te z nich, które spełniają wymagania definicji zawartej w art. 2 pkt. 10 ustawy p.r.d. Nie jest skrzyżowaniem np. zjazd z posesji, parkingu czy drogi wewnętrznej.
Pod względem przepisów budowlanych mamy tu budowlę typu RONDO złożoną z trzech skrzyżowań skanalizowanych (sześciu skrzyżowań zwykłych) i jednego zjazdu publicznego. Obiekt zorganizowano zgodnie z nakazem znaku C-12 (D,3 wg VC "obowiązujący ruch okrężny"). Pod względem zasad ruchu wymagania definicji legalnej skrzyżowania spełnia sześć skrzyżowań zwykłych, z czego trzy z nich to "skrzyżowania o ruchu okrężnym" o których jest mowa w art. 24 ust. 7 ustawy p.r.d. i przed którym ostrzega znak A-8 o tej właśnie nazwie, potocznie używanej od dawna jako synonim obiektu typu rondo.
Skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest każde skrzyżowanie wlotowe dowolnego co do wielkości i kształtu obiektu budownictwa drogowego (np. skrzyżowanie skanalizowane wyspą, w tym typu rondo, plac, skwer, rynek w mieście) zorganizowany zgodnie z nakazem znaku C-12 i tym znakiem, zgodnie z obowiązującym od 20 lat prawem, oznakowane.
Dlaczego piszę, że zgodnie z obowiązującym prawem? Dlatego, że "ruch okrężny" to organizacja ruchu, której ideą jest jazda od wlotu zmieniającą swój kierunek jednokierunkową jezdnią dookoła wyspy lub placu zgodnie ze wskazaniem strzałek na znaku C-12, który powiadamia kierujących, że jezdnia i pasy ruchu biegną, nawet jak nie zostaną wyznaczone, bez końca dookoła dowolnej centralnej przeszkody.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Roman Dobrowolski
0 #2 Ryszard Roman Dobrowolski 2017-12-12 17:47
2/2 Niestety uznani za ekspertów specjaliści, ratując swą reputację, gdyż w rozumieniu zasad ruchu nie ma skrzyżowań o podporządkowanych wszystkich wlotach, uznając bezprawnie znak C-12, wg Kodeksu drogowego z 1983 roku, za znak nakazu kierunku jazdy z prawej strony wyspy na rondzie, dodali w 2005 roku znak C-12 do znaku A-7 stawianego na wszystkich wlotach pierwszego w Polsce ronda odśrodkowego, a w 2008 roku ronda turbinowego, wprowadzając na jednym obiekcie dwie sprzeczne ze sobą organizacje ruchu, jedną „ruch okrężny” wg strzałek na znaku C-12 i drugą wg strzałek na jezdni. I tak to bezprawie trwa już 10 lat, czyli tak długo jak niekończące się dyskusje o "ruchu okrężnym" i rondach.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Guest
+1 #3 Guest 2017-12-21 14:41
A co to jest "bezkolizyjne rondo" ? :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Roman Dobrowolski
0 #4 Ryszard Roman Dobrowolski 2017-12-21 20:55
Cytuję Guest:
A co to jest "bezkolizyjne rondo" ? :)
Z punktu widzenia ustawy Prawo o ruchu drogowym nic nie znaczy, gdyż to prawo nie zna określenie RONDO, gdyż to budowla drogowa i nic więcej. RONDO może być dowolnie zorganizowane. Jeżeli będzie tak zorganizowane, że nie będzie na nim miejsc kolizyjnych to będzie bezkolizyjne. W ubiegłym wieku rondo zorganizowane zgodnie z nakazem znaku C-12 z jednym okrężnie biegnącym pasem ruchu nazywano skrzyżowaniem (w rozumieniu budowli) bezkolizyjnym. Dziś tak nazywa się skrzyżowania wielopoziomowe (węzły). Za rondo bezkolizyjne można uznać ronda turbinowe z separatorami (brak możliwości zmiany pasa ruchu).
Cytować | Zgłoś administratorowi
Guest
0 #5 Guest 2017-12-30 13:22
.
RONDO to opisana prawem budowlanym budowla drogowa w postaci jednopoziomowego skrzyżowania skanalizowanego wyspą środkową, które składa się ze skrzyżowań zwykłych i/lub zjazdów.

W którym artykule ustawy prawo budowlane zawarta jest przedstawiona definicja ronda?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Roman Dobrowolski
0 #6 Ryszard Roman Dobrowolski 2018-01-02 16:42
Cytuję Guest:
.
RONDO to opisana prawem budowlanym budowla drogowa w postaci jednopoziomowego skrzyżowania skanalizowanego wyspą środkową, które składa się ze skrzyżowań zwykłych i/lub zjazdów.

W którym artykule ustawy prawo budowlane zawarta jest przedstawiona definicja ronda?
Prawo budowlane to nie tylko ustawa Prawo budowlane, ale także akty wykonawcze do tej ustawy w formie rozporządzeń. O RONDZIE jest mowa tylko i wyłącznie jako budowli drogowej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Określenie RONDO nie doczekało się definicji legalnej, ale tym rozporządzeniem zostało zaliczone do jednopoziomowych skanalizowanych skrzyżowań dróg publicznych i to nie z powodu skanalizowania wysepką lub pasem dzielącym przynajmniej jednego z jego wlotów, ale z powodu skanalizowania ruchu na nim ruchu wyłączoną z ruchu wyspą środkową. Budowla typu rondo jest skanalizowana okrągłą lub owalną wyspą środkową o podanych, w zależności od wielkości obiektu, parametrach. Budowla typu rondo nie ma żadnego związku z zasadami ruchu i ustawą Prawo o ruchu drogowym, gdyż ani polskie, ani obowiązujące Polskę prawo międzynarodowe dotyczące zasad ruchu nie przewiduje żadnych specjalnych zasad ruchu dla złożonych budowli drogowych, w tym budowli typu rondo. Budowla typu rondo, to obiekt złożony. Na obwiedni mogą być zarówno skrzyżowania zwykłe jaki i skanalizowane, które i tak w ostateczności składają się ze skrzyżowań zwykłych wlotowych i wylotowych. Na obwiedni mogą być też zjazdy, które nie będąc skrzyżowaniem w rozumieniu budowli drogowej, są częścią drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze. Oczywistym jest, że złożona budowla typu rondo nie może być pod względem zasad ruchu w całości jednym skrzyżowaniem, gdyż nie dość, że jako całość nie spełnia wymagań art. 2 pkt 10, to nawet po oznakowaniu może się okazać, że niektóre z jego składowych skrzyżowań nie spełniają tej definicji, jak np. wjazd na drogę wewnętrzną czy parking przed centrum handlowym. Więcej na moim blogu. Zapraszam. MrErdek1
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.