edroga993W Krakowie, m.in. w związku z reorganizacją Strefy Płatnego Parkowania, tworzone są nowe buspasy. Dzięki tym zmianom zyskają przede wszystkim pasażerowie komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy będą mogły kursować płynniej i bardziej punktualnie.

Niemal gotowy jest już buspas na ul. Focha w kierunku centrum miasta. Pas w kierunku Alej Trzech Wieszczów powstał poprzez zawężenie pasów ruchu, a więc zmianie nie ulega przepustowość drogi dla ruchu ogólnego. Wydzielony pas dla autobusów zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Kraszewskiego, a kończy za przystankiem autobusowym „Cracovia Błonia”. Buspas zostanie wyznaczony na odcinku około 250 m.

Buspas na ul. Czarnowiejskiej wiedzie w kierunku Alej Trzech Wieszczów, a rozpoczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Miechowską. 600-metrowy odcinek został wyznaczony poprzez zawężenie pasów ruchu do 3 metrów, dzięki czemu nie zmniejsza się liczba pasów dla ruchu ogólnego. Buspas kończy się w zatoce przystankowej przystanku „Czarnowiejska”.

W najbliższym czasie powstanie również buspas na ul. Wielickiej rozpoczynający się od ul. Teligi, a kończący przy skrzyżowaniu z ul. Kamieńskiego w kierunku centrum miasta. Ten buspas powstał na jednym z trzech pasów ruchu ulicy Wielickiej, dzięki czemu nie było konieczności ingerencji w konstrukcję drogi.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.