edroga626Przy współpracy ze stowarzyszeniami dbającymi o środowisko w Myślęcinku i na Flisach, urzędnicy z Bydgoszczy zdecydowali się ustawić dodatkowe oznakowanie, gdzie występują naturalne szlaki migracji zwierząt. Warto w takich miejscach szczególnie zwolnić.

 

Nowe oznakowanie ustawiono na kilku ulicach w sąsiedztwie terenów parkowych, które zamieszkują między innymi jeże, wiewiórki i sarny. W przypadku kolizji z samochodami zwierzęta najczęściej giną. Ryzyko kolizji znacznie spada, jeśli kierowcy poruszają się z ograniczoną prędkością i zachowują w takich miejscach większą ostrożność. Dlatego w kilku punktach ZDMiKP ustawił dodatkowe znaki ostrzegawcze.

Na Mińskiej, na wysokości parku nad Kanałem Bydgoskim, znaki ostrzegają o jeżach i wiewiórkach. Ul. Zamczysko pomiędzy Gdańską i Armii Krajowej to naturalny szlak migracji dla jeży. Ten gatunek zwierząt oraz sarny często przekraczają też Gdańską na wysokości ogrodu botanicznego.

Ustawienie nowego oznakowania zostało skonsultowane między innymi z pracownikami Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Azyl dla Jeży".

Podejmowane są też inne akcje związane z zabezpieczeniem szlaków migracji zwierząt. Na przykład ulica Łęgnowska co roku jest zabezpieczana płotkami herpetologicznymi, a chronione gatunki żab są następnie przenoszone w bezpieczny sposób do pobliskiego zbiornika wodnego. W trakcie dużych inwestycji budujemy przepusty ułatwiające migracje małym zwierzętom, wieszamy budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. W rewitalizowanych parkach budujemy karmiki i tak zwane hotele dla owadów.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.