contentmap_plugin

IMG 7525Rondo Kaponiera w Poznaniu, po trwającej wiele lat przebudowie, zostało udostępnione dla wszystkich relacji ruchu kołowego i tramwajowego. Nieczynne do tej pory przystanki na powierzchni już działają. Ułatwieniem dla poruszających się między poziomami ronda są ruchome schody i windy.

Ruch na rondzie regulowany jest sygnalizacją świetlną podłączoną do systemu ITS, która daje priorytet środkom komunikacji publicznej.

Nowością na rondzie są czerwone pasy dróg rowerowych, na których obowiązuje ruch jednokierunkowy, zgodny z oznakowaniem poziomym. Wyjątkiem jest dwukierunkowa droga rowerowa po zachodniej stronie ul. Roosevelta, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Zwierzyniecką. Na wlotach na rondo wyznaczono śluzy rowerowe, mające umożliwiać rowerzystom bezpieczne oczekiwanie na przejazd i zmianę kierunku dalszej jazdy.

Zabroniona jest jazda rowerem po jezdni obok pasa dla rowerów, jazda pasami rowerowymi w kierunku niezgodnym z oznakowaniem poziomym, skręcanie pod prąd, jazda chodnikiem (poza sytuacjami określonymi w przepisach) oraz nieoczekiwane zatrzymywanie się na pasie lub drodze rowerowej. Rowerzyści, jadący pasem rowerowym po ul. Święty Marcin w stronę ronda, mają pierwszeństwo przed pojazdami zjeżdżającymi na pas do skrętu w prawo, w kierunku mostu Teatralnego.

Dla zapewnienia pełnej dostępności ronda dla pieszych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, udostępniony został poziom - 1. Wyposażono go w nowy System Informacji Miejskiej, kierujący pieszych do odpowiednich przystanków komunikacji zbiorowej i wskazujący kierunki dotarcia do określonych dzielnic miasta. System został przygotowany w jednolitej formie, która staje się wzorcem dla wszystkich obiektów drogowych w Poznaniu. Na początku zarówno schody, jak i windy kursować będą między poziomem naziemnym a -1. Po oddaniu do użytku poziomu -2, będzie można zjechać nimi do ulokowanych tam przystanków PST.

Termin zakończenia tej inwestycji, przewidziany początkowo na koniec listopada 2013 roku, był kilkakrotnie przesuwany - ostatnio do września 2016 roku, a koszty wzrosły ze 150 do 359 mln zł.

Źródło: UM Poznań, NIK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.