W nadawaniu priorytetów komunikacji publicznej w Krakowie stosuje się: wydzielone pasy tramwajowo-autobusowe, wydzielone pasy autobusowe, ulice dopuszczające wyłącznie ruch komunikacji zbiorowej, ulice jednokierunkowe z dopuszczeniem do ruchu autobusów „pod prąd”, specjalne sygnalizacje umożliwiające włączenie się do ruchu z przystanku (śluzy), uprzywilejowanie w programach sygnalizacji świetlnej.

 

W stolicy Małopolski już ponad 16 lat temu wyznaczono ciągi, na których zaplanowano wprowadzenie infrastrukturalnych priorytetów dla komunikacji zbiorowej, takich jak odcinki wydzielonych pasów autobusowych czy wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych. Te zamierzenia realizowano stopniowo. Część z tych planów jeszcze oczekuje na wdrożenie. Ponadto, rozwój miasta i postęp motoryzacyjny zmuszają do rozpatrywania koncepcji rozszerzenia priorytetów komunikacji zbiorowej na kolejne ciągi uliczne. Funkcjonujące takie rozwiązania już dowiodły swojej efektywności. Na przykład dzięki wydzieleniu pasów dla autobusów na 3,5-kilometrowych odcinku najbardziej obciążonej krakowskiej alei realny czas ich przejazdu skrócił się o kilkanaście minut.

Pierwszy w Krakowie, a najprawdopodobniej też w Polsce, wspólny pas tramwajowo-autobusowy został wprowadzony w 1995 roku w ciągu ulicy Limanowskiego. Wydzielono go przez wymalowanie linii oddzielających torowisko wbudowane w jezdnię. Do ruchu po tym pasie zostały dopuszczone tylko pojazdy MPK. Kolejne wspólne pasy w prowadzono na ulicach: Monte Cassino, Grzegórzeckiej, Pawiej, Lubicz, Stradomskiej, Legionów Piłsudskiego oraz na Rondach Grunwaldzkim i Mogilskim.

Rozwiązanie polegające na wydzieleniu torowiska tramwajowego w ciągu jezdni Kraków zaczerpnął z praktyki niemieckiego Drezna. Takie rozwiązanie w Krakowie zastosowano na ruchliwej śródmiejskiej ulicy Westerplatte. Z kolei odrębne pasy dla autobusów obowiązują na: ul. Konopnickiej od Ronda Grunwaldzkiego do Mostu Dębnickiego, w Alejach Trzech Wieszczów, al. 29 Listopada, ul. Pawiej i Prądnickiej. Natomiast od Politechniki Krakowskiej w kierunku ul. Westerplatte zamknięto ulicę dla ruchu ogólnego, a dopuszczono wyłącznie ruch komunikacji zbiorowej. Z kolei pasy do jazdy „pod prąd” dla komunikacji zbiorowej wprowadzono w ścisłym centrum Krakowa.

AS

Materiał na podstawie referatu pt. „Doświadczenia krakowskie w zakresie priorytetów dla transportu zbiorowego”, prezentowanego przez Adriana Obuchowicza z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, podczas konferencji „GSP – Galileo Signal Priority - Priorytety w ruchu dla transportu zbiorowego z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej Galileo” - 20 lutego 2014 r., Politechnika Krakowska.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.