Programowy spadek zdarzeń drogowychW Polsce koszt ofiary śmiertelnej wynosi prawie 1,5 mln zł, osoby rannej – ponad 200 tys. zł, a straty materialne ponoszone w zdarzeniu drogowym są szacowane na poziomie 15 tys. zł. Ponad 75% wypadków z ich łącznej liczby ma miejsce na drogach samorządowych, w tym ofiary śmiertelne tych wypadków stanowią ponad 62%, a udział rannych sięga blisko 74%.

Zmianie obrazu tej statystyki służy Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, realizowany na drogach samorządowych. Program jest prowadzony od 2005 r. Zarządza nim Ministerstwo Infrastruktury poprzez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do zeszłego roku zrealizowano trzy edycje tego programu.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących poprawie brd, wykonywanych przez samorządy w tym programie, sięgało 50% ich wartości. Środki na ten cel pochodziły z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozdysponowanie funduszy następowało na podstawie porozumień zawartych przez Ministerstwo Finansów z wojewodami, a następnie porozumień podpisywanych z danymi samorządami na realizację określonego przedsięwzięcia.

Efektem trzech edycji programu jest 368 zrealizowanych zadań drogowych poprawiających stan brd na drogach samorządowych. Ich łączna wartość wyniosła ponad 417 mln zł, a refundacja przekazana jednostkom samorządu terytorialnego sięgnęła 167 mln zł. Zadania do realizacji wyłaniane były w trybie konkursu projektów spełniających wyznaczone kryteria.

Skuteczność zadań zrealizowanych w programie jest monitorowana przez trzy lata od chwili zakończenia robót na danym projekcie. W ciągu więc lat trwania programu Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stworzyła już pokaźną bazę danych prezentujących efektywność wykonanych zadań. – Porównując się do podobnych danych zagranicznych wiemy, że dla konkretnego rodzaju rozwiązania w odniesieniu do jego efektywności pod względem spadku liczby zdarzeń i ich skutków mamy obecnie najlepszą bazę w Europie – zaznacza Marek Wierzchowski, krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu w KRBRD.

Dla inwestycji wykonanych w pierwszej edycji programu odnotowano ponad 60% spadek liczby wypadków, prawie 92% spadek liczby ofiar śmiertelnych i 77% liczby rannych, oraz 38% spadek liczby kolizji. Ta tendencja spadkowa jest zachowana w odniesieniu do zadań wykonanych w drugiej i trzeciej edycji programu. Skuteczność programu będą też pokazywały dane, które zostaną pogrupowane w odniesieniu do poszczególnych typów wykonanych przebudów na drogach samorządowych, na przykład w odniesieniu do rond, sygnalizacji świetlnych, wydzielonych pasów skrętów itd. Praca nad tworzenie takiej bazy już trwa, jest ona uzupełniana na bieżąco w miarę uzyskiwania kolejnych wyników monitoringu.

 

{mp3}programowy_spadek_zdarzen_drogowych{/mp3}

W zamieszczonym nagraniu Marek Wierzchowski opisuje wybrane realizacje.

 

Przykładowe rozwiązania

 

Agnieszka Serbeńska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.