P4130095W najbliższy wtorek (11 grudnia) wprowadzone zostaną zmiany w tymczasowej organizacji ruchu funkcjonującej na przebudowie skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Diamentową.

 

Wykonawca zadania osiągnął postęp prac umożliwiający udostępnienie dla ruchu południowo - zachodniej łącznicy ul. Krochmalnej, czyli jezdni biegnącej, od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką do ul. Diamentowej, po stronie boiska. Oznacza to, że niemal od początku przyszłego tygodnia ruch odbywał się będzie po obu jezdniach (tej po stronie LKJ oraz tej po stronie boiska) oraz obiema galeriami wiaduktu kolejowego. Będą to jezdnie jednokierunkowe, a na każdej do dyspozycji będą po dwa pasy ruchu.

Ruch zatem zorganizowany zostanie w taki sposób, że pojazdy jadące z dzielnicy Czuby w kierunku Dworca Głównego PKP będą poruszały się dwupasową jezdnią po stronie boiska, zawracały na skrzyżowaniu z ul. Wrotkowską, a następnie wjeżdżały w przedłużenie ul. Ciepłej i dalej zgodnie z obowiązującym objazdem.

Pojazdy, które będą chciały skręcić z ul. Krochmalnej, jadąc od Dworca Głównego PKP, w ul. Diamentową będą musiały skręcić z przedłużenia ul. Ciepłej w prawo (w dwupasową jezdnię po stronie LKJ), w kierunku skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Nadbystrzycką, gdzie przed skrzyżowaniem (a za mostem na Bystrzycy) utrzymana będzie przewiązka, która umożliwi zawracanie w kierunku dzielnicy Wrotków.

Do czasu ukończenia prac umożliwiających dopuszczenie do ruchu starodroża ul. Krochmalnej (zamknięty odcinek na wysokości stacji paliw) utrzymane zostanie tymczasowe skrzyżowanie z przedłużeniem ul. Ciepłej oraz objazd ul. Betonową. Nie zmieniają się zasady korzystania z objazdu. Ul. Ciepła i ul. Betonowa będą w dalszym ciągu dostępne wyłącznie dla pojazdów o masie do 3,5 t. Pozostaje także oddzielna droga dla pojazdów komunikacji miejskiej, czyli łącznik wytyczony tuż przy stacji paliw i dalej w śladzie ciągu pieszo-rowerowego i pasa zieleni.

Pozostałe pojazdy o masie powyżej 3,5 t w dalszym ciągu będą kierowane w ul. Nabystrzycką i ul. Muzyczną.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.