contentmap_plugin

sygnalKończą się prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Mikołowska – Sybiraków w Rybniku. Rondo Mikołowskie zastąpi skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, dzięki czemu ruch samochodowy w tej części miasta będzie bardziej płynny.

Decyzja o przebudowie skrzyżowania podjęta została głównie z uwagi na fakt, że rondo Mikołowskie jest za małe, a przez to niefunkcjonalne.

– Jest to poważny problem. Rondo Mikołowskie znajduje się na drodze wojewódzkiej, to główny ciąg komunikacyjny, droga wylotowa z miasta. Były prowadzone badania, które pokazały, że godzinowy przepust samochodów w tym miejscu będzie lepszy po przebudowie ronda na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. W tej chwili na rondzie w ciągu godziny przejechać może 2236 samochodów. Po modernizacji skrzyżowania w tym samym czasie przejedzie 3035 samochodów, a więc około ośmiuset więcej. Ronda były budowane po to, by zwalniać ruch w centrach miast – tutaj zależy nam przede wszystkim na lepszej płynności ruchu –  tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Sygnalizacja świetlna na przebudowanym skrzyżowaniu będzie synchronizowała się z kolejnym skrzyżowaniem na ul. Przemysłowej – dzięki tzw. „zielonej fali” ruch będzie bardziej płynny na całym odcinku drogi, choć z uwagi na dużą liczbę samochodów i przeciążenie dróg w godzinach szczytu komunikacyjnego, korków zapewne nie uda się wyeliminować.

– Wiem, że niektórzy podchodzą sceptycznie do tej inwestycji, że są spore emocje z tym tematem związane, ale musimy podjąć to wyzwanie. Dalsze utrzymywanie ronda Mikołowskiego jest niekorzystne dla miasta. Patrzę na to także z punktu widzenia potencjalnych inwestycji, np. przy planowanym w przyszłości remoncie wiaduktu na ulicy Żorskiej skrzyżowanie w postaci tak małego ronda jak Mikołowskie byłoby zablokowane totalnie. Decydujemy się na przebudowę, patrząc perspektywicznie – dodaje Piotr Kuczera.

–  Na wlotach pojawiają się dodatkowe pasy. Wszystkie wloty będą kierunkowe, nie będzie kolizji na sygnalizacji świetlnej, jeżeli będzie nadawany sygnał zielony dla tej właśnie grupy. Na ul. Sybiraków i Wyzwolenia mamy 3 wloty, na Miłkowskiej dwa, na Wyzwolenia od centrum też 2 wloty. Komunikujemy dodatkowo całą drogę rowerową, można będzie bezpiecznie przejechać na dzielnicę Północ przez ul. Pod Wałem. Kontynuujemy tę drogę dla rowerzystów do zjazdu na stację paliw, tu kończymy, ale jesteśmy na etapie opracowywania projektu na dalszy ciąg drogi rowerowej, który ma docelowo skomunikować dzielnicę Paruszowiec-Piaski z centrum – wskazuje Łukasz Bartosz, kierownik Referatu Uzgodnień i Zarządzania Ruchem Wydziału Dróg UM.

Źródło: UM Rybniku

Komentarze  
Zygmunt Użdalewicz
+1 #1 Zygmunt Użdalewicz 2017-07-03 10:30
Sygnalizacja świetlna, zwłaszcza wielofazowa, na pewno nie poprawi płynności ruchu, ponieważ celem sygnalizacji jest zatrzymywanie ruchu we wszystkich innych relacjach w czasie, kiedy odbywa się ruchu w jednej relacji (ewentualnie w jeszcze jednej niekolizyjnej z wybraną). Wymaga to jednoznacznego zatrzymania pozostałych potoków pojazdów i dodatkowych strat czasu przy ruszaniu. Na rondzie pojazdy na wlotach (nawet w dużej kolejce), są ciągle w ruchu (nie ma zdecydowanych zatrzymań), także w przypadku długich kolejek na wlotach. Natomiast na pewno po zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej, zwiększy się przepustowość skrzyżowania, ale oczywiście kosztem przepustowości każdego z wlotów, bo w sygnalizacji występują tak zwane czasy stracone, które są tym większe im więcej jest faz sygnalizacji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.