edroga043Na Placach Poboru Opłat (PPO) w Mysłowicach i Balicach na autostradzie A4 pojawiły się bramki samoobsługowe. Umożliwiają one sprawne, bezgotówkowe rozliczanie się za przejazd autostradą, bez pomocy inkasenta.

Wymiana urządzeń poboru opłat to część kompleksowego programu zwiększania przepustowości PPO. Pasy samoobsługowe to skrajne, lewe pasy, zlokalizowane najbliżej osi jezdni.

Korzystając z pasów samoobsługowych można dokonać płatności wyłącznie w formie elektronicznej – przy użyciu karty bankowej, paliwowej, flotowej, a w przyszłości KartA4. Chcąc bezgotówkowo dokonać płatności, należy zatrzymać się przy automacie poboru opłat, odczytać z monitora kwotę do zapłaty (kwota ta odpowiadać będzie stawce za przejazd dla danej kategorii pojazdu, którą system rozpozna automatycznie), wsunąć kartę do czytnika lub zbliżyć ją do czytnika zbliżeniowego, a następnie wprowadzić PIN (jeśli jest wymagany) oraz odebrać paragon wydrukowany przez automat. Szlaban wyjazdowy otworzy się dopiero po jego odbiorze.

automat poboru opłat 1automat poboru opłat 2

Oprócz wymiany sprzętu, Stalexport Autostrada Małopolska poszerzył PPO Mysłowice oraz Balice o cztery dodatkowe pasy ruchu ze stanowiskami do obsługi pojazdów (po dwa w każdym kierunku). Koszt wymiany urządzeń poboru opłat to ponad 25 mln zł.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: SAM SA

Komentarze  
Kalasanty
0 #1 Kalasanty 2015-10-23 23:03
O kartach płatniczych zbliżeniowych to nie słyszeli ?!
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.