parkometr- Strefa płatnego parkowania w Krakowie ma trzydzieści lat, ale podjęte wówczas rozwiązania organizacyjne i prawne w zasadzie funkcjonują do tej pory – powiedział Piotr Kącki, były prezes Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. Strefa płatnego parkowania w Krakowie ostatnio rozszerzona została w czerwcu 2015 roku. Zarządca dzieli ją na wiele podstref, co ułatwi wprowadzanie zróżnicowanych stawek opłat, kiedy tylko będzie to możliwe.

 

W 2009 roku ręcznie wypełniane karty parkingowe zostały zastąpione przez parkometry. Początkowo były to proste urządzenia, zasilane solarnie i przyjmujące jedynie monety. Dziś możliwe jest już zbliżeniowe płacenie kartą i przekazywanie za ich pomocą różnych informacji o wydarzeniach w mieście. A najwygodniejszą formą opłacania postoju jest korzystanie z aplikacji instalowanych w telefonach.

- W ostatnim czasie zmieniliśmy zapisy uchwały dotyczącej funkcjonowania strefy – powiedział Piotr Kącki. – Uchwała weszła w życie 7 stycznia br. Skupiliśmy się głównie na tym, aby znacząco ograniczyć wydawanie abonamentów tylko do tych osób, które naprawdę są do tego uprawnieni.

W Krakowie swego czasu wydawano 1-2 tys. abonamentów w ciągu roku. To bardzo dużo w sytuacji, gdy miejsc parkingowych w strefie jest około 20 tys.

- Określiliśmy precyzyjnie katalog tytułów prawnych, które osoby ubiegające się o abonament muszą posiadać - stwierdził prelegent. – Własność, współwłasność, umowa leasingu, kredytu i nic więcej. Ponadto jeden mieszkaniec może dostać jeden abonament. Posiadanie abonamentu jest uzależnione również od rozliczania podatku dochodowego w Krakowie.

Uszczegółowiono zapisy dotyczące dowodu rejestracyjnego – adres właściciela musi się zgadzać. Co więcej, abonamenty dla osób niepełnosprawnych wydawane są już tylko na podstawie karty parkingowej, a nie orzeczeń lekarskich. W uchwale pojawił się też obowiązek wprowadzania numeru rejestracyjnego w przypadku każdej formy płatności za parkowanie.

- Nie ma już abonamentów na okaziciela – podkreślił Kącki. – Zdarzało się, że były one kserowane, zgłaszaliśmy to do prokuratury, a wszystkie sprawy były umarzane. Nie byliśmy w stanie nad tym zapanować.

Wprowadzono też ułatwienia. W rejonie centrum krwiodawstwa, które znajduje się na terenie SPP, wyznaczono miejsca ze stawką zerową. Krwiodawca z centrum otrzymuje identyfikator, wkłada za szybę i nie płaci za postój ani złotówki.

Na pełne efekty wprowadzonych zmian trzeba jeszcze poczekać, choć już teraz wiadomo, że ewidentnie wzrosła liczba abonamentów ogólnodostępnych, natomiast liczba abonamentów mieszkańca spadła prawie o połowę. Spadła też liczba abonamentów dla osób niepełnosprawnych. Natomiast sporo jest wydawanych dla aut elektrycznych.

- Wprowadzenie zapisu w ustawie, że samochody elektryczne mogą za darmo parkować w strefie jest tragiczne – ocenił Piotr Kącki. - Wzrasta systematycznie liczba rejestrowanych elektryków, ale jak się ma to do idei strefy? Czy ten pojazd zajmuje mniej miejsca parkingowego? Jeśli ktoś nie wnosi opłaty, to nic go nie motywuje do tego, aby racjonalnie z tego dobra publicznego korzystać. Miejmy nadzieję, że z biegiem czasu te przepisy zostaną zmienione.

Jak można było się spodziewać, z roku na rok spada kwota płatności dokonywanych w parkomatach na rzecz aplikacji mobilnych.

W związku ze zmianami w organizacji ruchu, liczba miejsc parkingowych w strefie zmalała o prawie 3 tys., nie zmalały natomiast wpływy z opłat. – To oznacza, że przy mniejszej liczbie miejsc, liczba korzystających się zwiększyła – wyjaśnił Kącki. – Można wyciągnąć wnioski, że zwiększyła się rotacja i dostępność.

Co czeka krakowską strefę płatnego parkowania?
Przede wszystkim rozwój, przy użyciu dostępnych narzędzi, takich jak różnicowanie stawek, ich urealnienie, a także… dalsze rozszerzanie. – Wszyscy wiemy, czym się kończy rozszerzanie strefy: parkowaniem zaraz za jej granicą – podsumował Piotr Kącki. – Teraz chcemy je oprzeć na naturalnych granicach: nasypach bądź wykopach kolejowych, ciekach wodnych i głównych ciągach komunikacyjnych. To co jest za nimi nie jest już tak atrakcyjne, ani intensywnie zabudowane.

Ilona Hałucha

kst reklama parkingowa(na podstawie informacji z konferencji "30 lat uspokojenia ruchu i płatnego parkowania w Krakowie", która odbyła się w dniach 4-5 października 2018 roku na Politechnice Krakowskiej)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.