korek redZDMK kończy prace na ul. Zakopiańskiej, gdzie drogowcy wymienili zniszczone dylatacje. Aby realizować prace, niezbędne było wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na wiadukcie. Zmieniona organizacja ruchu w rejonie autostrady A4 pozostanie na dłużej – będzie analizowana przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zwężenie na wiadukcie oraz wyłączenie świateł tuż za nim pozwoliło na upłynnienie ruchu na trasie od Krakowa do Zakopanego. Tak pokazują pierwsze analizy. Wcześniej kierowców jadących dwoma pasami od strony Krakowa zatrzymywała sygnalizacja świetlna tuż za wiaduktem, przed odcinkiem z trzema pasami ruchu. W tym czasie jadący węzłem autostradowym od strony Katowic i Łagiewnik mogli włączać się do ruchu w ul. Zakopiańską.

Zarówno z autostrady A4, jak i od centrum miasta na sygnale zielonym mogły przejeżdżać tylko 2 pasy ruchu pojazdów, a na dalszym odcinku dostępne były 3. W ramach prac prowadzonych przez ZDMK i zajęciu jednego pasa ruchu pojawiła się szansa przetestowania, jak płynnie – każdy z kierunków ruchu (Katowice, Łagiewniki i Kraków – wiadukt) wjeżdża na ul. Zakopiańską na swój pas ruchu.

Sygnalizacja została ograniczona do niezbędnego minimum, jako sygnalizacja wzbudzana, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym poruszającym się przez łącznice autostrady A4. Pierwsze analizy pokazały, że kierowcy świetnie sobie radzą. Jednak prawdziwym testem dla Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, Policji oraz GDDKiA będzie najbliższy weekend, kiedy pojawi się dodatkowy ruch tranzytowy. Zmieniona organizacja ruchu przy zjeździe z autostrady w kierunku Zakopanego będzie obowiązywała do poniedziałku 16 września.

Źródło: ZDMK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.