traffic signMiasto w trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów doświetli przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Do końca tego roku, w rejonie prawie 40 przejść dla pieszych, zostanie zamontowanych 78 dodatkowych lamp. Doświetlenie przejść to element Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Przejściach dla Pieszych i Przejazdach dla Rowerzystów.

 

Program Poprawy Bezpieczeństwa na Przejściach dla Pieszych i Przejazdach dla Rowerzystów jest realizowany od 2017 roku. Jego realizacja została podzielona na etapy, których realizacja potrwa trzy lata.

W pierwszym etapie, którego realizacja przypadła na 2017 rok postawiono na poprawę bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych, szpitalach i przychodniach oraz w ciągu drogi krajowej nr 91.

W związku z tym podjęto szereg działań, które obejmowały modernizację lub doposażenie przejść, w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki programowi na Szosie Chełmińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną 9 (SP nr 9) i św. Antoniego (Szkoła Muzyczna) wybudowano sygnalizację świetlną. Podobnie stało się na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego przy IV LO.

Przy placówkach edukacyjnych i w ciągu drogi krajowej nr 91 pojawiły się piktogramy, ostrzegające kierowców o znajdujących się w pobliżu dzieciach. Zamontowano 300 sztuk punktowych elementów świetlnych tzw. „kocich oczek”. W pobliżu przejść dla pieszych zamontowano 250 aktywnych znaków. Posiadają one lampy ostrzegawcze, które włączają się w momencie pojawienia się pieszego przy przejściu.

Widoczność przejść dla pieszych jak i przejazdów dla rowerzystów poprawiła się przez grubowarstwowe oznakowanie poziome. W przypadku przejść dla pieszych pomalowano 3 077 m2 pasów, dla rowerzystów 3 000 m2 przejazdów.
W 2017 roku zamontowano dwie wyspy azylu dla pieszych (Legionów przy skrzyżowaniu z ul. św. Faustyny, Wschodnia przy ul. Żwirowej) oraz bariery wygrodzeniowe m.in. przy szkole na ul. Dziewulskiego, na Hallera i Kniaziewicza, na Skłodowskiej-Curie przy Dworcu Wschodnim.

Znaki takie posiadają lampy ostrzegawcze, które włączają się w momencie pojawienia się pieszego przy przejściu. Na terenie Torunia zostanie zamontowanych 250 takich znaków.

W tym roku działania są realizowane na drogach powiatowych i gminnych, na których doszło do zdarzeń drogowych i dla których przyjęto indywidualną propozycję rozwiązania w tym projektów stałej organizacji ruchu. – Doświetlimy także przejścia dla pieszych. Do końca tego roku, w rejonie prawie 40 przejść dla pieszych, zostanie zamontowanych 78 dodatkowych lamp - mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę tego przedsięwzięcia.

– Piesi i rowerzyści to uczestnicy ruchu, na których trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ nie mogą oni liczyć ani na działanie pasów bezpieczeństwa ani poduszek powietrznych. Dlatego tych uczestników trzeba szczególnie chronić - dodaje Wiewiórski.

Dodatkowe oświetlenie drogowe zostanie dobudowane w 2018 roku na następujących przejściach:
• Olsztyńska skrzyżowanie z ul. Barwną,
• Poznańska przy Hallera, Środkowej, Inowrocławskiej, przy cmentarzu,
• plac Hoffmanna,
• Trasa Prezydenta W. Raczkiewicza przy ul. Małachowskiego,
• Polna przy Batorego, Równinnej - tory, Kociewskiej, Kociewskiej (przy bunkrze), Mazowieckiej,
• Ugory - Intermarche,
• Bema: przy Tor-Torze,
• Gagarina przy Okrężnej, Krzemienieckiej, Gagarina 126, Gagarina 140, Gagarina 176, Klubie Od Nowa,
• Grudziądzka przy PCK, Legionów,
• Podgórska przy Okólnej,
• Skłodowskiej-Curie przy Makro,
• Szosa Okrężna przy Gagarina,
• Kozacka przy Lotników, Św. Faustyny,
• Bukowa przy Cedrowej.

Oprócz doświetlenia przejść dla pieszych w tym roku planuje się zamontowanie dwóch sygnalizacji świetlnych i montaż aktywnych znaków. Realizacja trzeciego etapu przypada na latach 2018-2019 i obejmuje pozostałe drogi powiatowe i gminne.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.