pieszyLondyn jest w czołówce miast, które wykorzystują inteligentne technologie i zarządzanie ruchem, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom.

Władze miasta i operator transportu publicznego (Transport for London) szukają pionierskich rozwiązań, które w większym stopniu ochronią najbardziej narażone grupy użytkowników dróg, zapewniając jednocześnie maksymalną wydajność sieci drogowej.

Z technologią wiązane są nadzieje na wyeliminowanie z dróg śmiertelnych wypadków i poważnych obrażeń. Londyn będzie stosować np. Pedestrian SCOOT - inteligentną technologię, która optymalizuje wyświetlanie zielonego światła na przejściach dla pieszych.

SCOOT ma, na podstawie zmierzonego przez urządzenie do wykrywania pieszych zapotrzebowania, zoptymalizować długość i częstość wyświetlania zielonego światła na przejściach dla pieszych. W Londynie SCOOT uzyskuje informacje od 15 tys. detektorów w prawie 4 tys. miejsc. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń, ale także znaczny ruch pieszych i rowerzystów, konieczne stało się takie sterowanie sygnalizacją świetlną, które uwzględni ich potrzeby.

Londyn, jako pierwsze miasto na świecie, ma teraz inteligentne przejścia dla pieszych, które wykrywają jak wiele osób czeka na przejściu i dostosowuje do tego zmiany świateł.

Testowanie tej technologii rozpoczęło się już w 2014 roku, po przyjęciu zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa ruchu, których celem jest zmniejszenie liczby osób zabitych i rannych na drogach na ulicach Londynu o 40 proc. do 2020 roku.

SCOOT ma zapewnić, że również autobusy będą rzadziej zatrzymywać się na światłach, a przez to mieć mniejsze opóźnienia.

Źródło: newcities.org, trl.co.uk
Tł. GC, IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.