contentmap_plugin

edroga645Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego wydał pozwolenie na użytkowanie dla Trasy AK na odcinku Powązkowska – Modlińska wraz z przebudowanym mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego. GDDKiA rozpoczęła wdrażanie docelowej organizacji ruchu, co potrwa prawdopodobnie 3 tygodnie.

Przez kilka dni zamknięte będą jeszcze cztery pasy ruchu na samym moście – po dwa wewnętrzne w obu kierunkach. To czas jaki jest potrzebny na odtworzenie pasa rozdziału między jezdniami głównymi S8, czyli likwidację przewiązek.

Następnym etapem wdrażania docelowej organizacji i ruchu będzie odtworzenie wysp dzielących pomiędzy jezdniami S8 a jezdniami zbiorczo–rozprowadzającymi, co zajmie około 10 dni. Będzie się to wiązało się z zawężeniem jezdni zbiorczo–rozprowadzających jak i ciągu głównego (tranzytowego) o 1 pas ruchu.

Po udostępnieniu kierowcom mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w pełnym przekroju 10 pasów ruchu w obu kierunkach prowadzone będą ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe na pozostałych obiektach.

Od połowy 2013 roku wykonawca przebudował ponad 4,5 km trasy za około 796,3 mln zł. Wszystkie prace mają zakończyć się w październiku 2015 roku.

W ramach kontraktu zburzonych i odbudowanych zostało 16 obiektów inżynierskich (7 wiaduktów, 6 estakad, tunel pod Trasą AK wraz z przejściem dla pieszych), wyremontowanych zostało 29 obiektów (11 wiaduktów, 9 estakad i 6 kładek i przejść dla pieszych) i powstało 14 nowych, nieistniejących przed rozpoczęciem prac obiektów – m.in. półtunelowe ekrany akustyczne, nowy wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.