contentmap_plugin

kat row 1W ubiegłym tygodniu w Katowicach zakończono prace i dokonano odbioru inwestycji obejmującej przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Poniatowskiego, Szeligiewicza.

 

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Skłodowskiej-Curie, wraz z jednoczesną zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ulicami Kościuszki - Poniatowskiego - Szeligiewicza, to rozwiązanie oczekiwane przez rowerzystów.

- Poprawa rozwiązań rowerowych polega na połączeniu istniejącej ścieżki rowerowej z kierunku parku Kościuszki z ulicami Poniatowskiego, Skłodowskiej-Curie, Kościuszki od strony Centrum i Szeligiewicza w strefie Tempo 30. Na skrzyżowaniu ulic Kościuszki Poniatowskiego - Szeligiewicza zostały wyznaczone przejazdy rowerowe, objęte sygnalizacją świetlną oraz dobudowano niezbędne fragmenty ścieżek rowerowych – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

kat row 2kat row 5 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kat row 3kat row 5 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowane rozwiązania były konsultowane ze środowiskiem katowickich rowerzystów.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.