P6020238Dobiegają końca prace przy przebudowie ronda Żegrze. Na kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu.

 

Na rondzie Żegrze rozpoczęło się układanie warstwy ścieralnej nawierzchni i malowanie oznakowania poziomego. Kierowcy muszą przygotować się na kilkudniowe zmiany w organizacji ruchu. Prace zostały podzielone na dwa etapy.

Do środy, 10 kwietnia włącznie zamknięta jest północno-zachodnia część ronda. Ruch z ul. Żegrze, w kierunku ul. Hetmańskiej, przeniesiony został na wschodnią jezdnię ul. Żegrze. Wjazd i wyjazd z ul. Unii Lubelskiej jest otwarty, jednak bez możliwości skrętu w lewo. Dlatego pojazdy kierujące się od ul. Inflanckiej w stronę ul. Unii Lubelskiej muszą poruszać się objazdem przez rondo Starołęka.

Drugi etap prac rozpocznie się w nocy z 10 na 11 kwietnia. Do ul. Unii Lubelskiej będzie prowadził objazd przez ul. Kurlandzką i Obodrzycką. Tym samym objazdem poruszać się będą pojazdy, które z ul. Unii Lubelskiej będą chciały dojechać do ul. Hetmańskiej lub ul. Żegrze.

Ruch na całości ronda Żegrze zostanie przywrócony w nocy z 15 na 16 kwietnia. Jednak do czasu oddania sygnalizacji świetlnej będzie się odbywał jednym pasem.

Górny Taras Rataj odnowiony
Przebudowa ronda Żegrze jest częścią budowy trasy tramwajowej, prowadzącej do os. Lecha.Dzięki niej poprawi się komfort podróżowania m.in. tramwaje będą generować mniej hałasu, a trasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy ronda Żegrze powstały już m.in. perony przystanków, chodniki i ścieżki rowerowe.Kończy się montaż słupów trakcyjnych i oświetleniowych. Rozpoczęło się przygotowanie terenów zielonych w obrębie ronda i montaż małej architektury.

Zaawansowane są również prace na pozostałej części przebudowywanej trasy.Na ukończeniu jest już rozbiórka torowiska iprzystanków na odcinku od os. Czecha do ronda Żegrze.Na skrzyżowaniach ulic Chartowo i Wiatracznej oraz Żegrze i Bobrzańskiej rozpoczęły sięrozbiórki dotychczasowych i budowa nowych jezdni, chodników i ścieżek rowerowych.

Pierwszy etap prac, związany z rozbudową ronda Żegrze, będzie trwać do połowy roku. Roboty na odcinku od os. Lecha do ronda mają zakończyć się w drugiej połowie roku.

Źródło: PIM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.