edroga565Koszalin pozyskał kolejne unijne miliony na zaplanowane w pespektywie 2014-2020 inwestycje. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wykorzystane zostanie na budowę Centrum Przesiadkowego i nowych odcinków dróg rowerowych, a także na powstanie obiektu „Bike&Ride” oraz roweru miejskiego.

Przewidziane inwestycje to ważne dla koszalinian przedsięwzięcia drogowo-rowerowe związane z transportem niskoemisyjnym. Ich koszt wyniesie prawie 21,3 mln zł. Ponad 11 mln zł dołoży RPO WZ 2014-2020. Wszystkie działania mają zakończyć się do grudnia 2020 roku.

Budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego w okolicach dworca PKP i PKS ma zapewnić przede wszystkim komfort dla podróżnych, a nowe odcinki dróg dla cyklistów uzupełnią braki w rowerowej infrastrukturze miasta, poprawiając np. komunikację z Będzinem czy Mielnem. Trasy powstaną wzdłuż ulicy Morskiej, ulicy Zwycięstwa czy brzegu na rzece Dzierżęcinka, od ulicy 4 Marca do ulicy Jamneńskiej. Całość dopełni budowa obiekt „Bike&Ride” oraz utworzenie roweru miejskiego, który ma popularyzować proekologiczne formy transportu i ograniczyć ruch samochodowy w centrum Koszalina.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.