edroga993Ekologiczne autobusy, wygodne przystanki, rozbudowany Rzeszowski Inteligentny System Transportowy (RIST) i nowoczesny węzeł przesiadkowy – to tylko niektóre z planowanych efektów realizacji dwóch kolejnych rzeszowskich inwestycji w transport miejski. Obie zostaną dofinansowane z Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia.

 

- Nowoczesny system transportowy, również ten w miastach, jest podstawą społeczno-gospodarczego rozwoju, przyciąga inwestorów, zwiększa mobilność mieszkańców, ułatwia życie codzienne. Inwestycje w nowoczesny, ekologiczny transport miejski są jednymi z głównych obszarów, jakie dofinansowujemy ze środków Programu Polska Wschodnia. Zaplanowaliśmy na to ponad 440 mln euro - wyjaśnia Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Rzeszów zyska 60 nowych autobusów. Większość z nich będzie zasilana sprężonym gazem ziemnym (CNG). Wszystkie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Korzystanie z nowych autobusów będzie łatwiejsze dzięki przebudowanym zatokom autobusowym i przystankom, które zostaną wyposażone w udogodnienia dla osób niedowidzących, a także w nowe ławki i wiaty. Zmodernizowanych zostanie 29 zatok i 27 przystanków autobusowych.

Mieszkańcom Rzeszowa łatwiej będzie się przesiadać i korzystać w mieście z różnych form transportu. Inwestycja pozwoli jeszcze lepiej połączyć i uzupełnić komunikację autobusową, rowerową i pieszą. Niezmotoryzowani mieszkańcy szybciej i wygodniej dojadą do pracy, szkoły i domu dzięki nowym odcinkom ścieżek rowerowych i parkingowi Bike & Ride. Zyskają łatwiejszy dostęp do przystanków komunikacji miejskiej i dalej możliwość dogodnych przesiadek. Powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe - Rzeszowskie Centrum Komunikacji.

Inwestycja przewiduje również rozbudowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (RITS), który obejmie nowe części miasta. Do systemu zostanie włączonych blisko 60 km miejskich dróg i 4 nowe sygnalizacje świetlne. Rozbudowane zostaną również między innymi System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym i serwis internetowy dla kierowców. Pojawią się nowo wybudowane stanowiska pomiarowe do ważenia pojazdów.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 205 mln zł, w tym ponad 150 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość drugiej inwestycji to prawie 70 mln zł. 52,4 mln zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Minister Rozwoju przyznał miastu dodatkowe blisko 35 mln zł, co pozwoliło na uzyskanie maksymalnego dofinansowania do projektu – 85% (zwiększenie z początkowych 28,5%). Środki te pozwolą na zakup 20 sztuk nowoczesnych, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych autobusów. Wszystkie będą miały napęd hybrydowy, co pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i pozytywnie wpłynie na jakość rzeszowskiego powietrza.

Inwestycja zakłada także między innymi rozbudowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego - RITS - w strefie płatnego parkowania zostanie uruchomiony system opomiarowania miejsc parkingowych.

51 zatok autobusowych zostanie wyposażonych we „wklęsłe” krawężniki, co umożliwi autobusom precyzyjne podjeżdżanie do przystanków. Wygodniej wsiadać i wysiadać z autobusów będą mogły nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też rodzice z dziećmi, czy osoby starsze. Wszystkie modernizowane przystanki zostaną wyposażone w udogodnienia dla osób niewidomych. Powstaną ciągi piesze z płytami naprowadzającymi o specjalnej, wyczuwalnej fakturze.

Projekt zakłada również rozbudowę odcinka ulicy Jana Pawła II – od skrzyżowania z ul. Ustronną do skrzyżowania z ul. Budziwojską. Pozwoli to na upłynnienie ruchu, a autobusy na tej trasie będą mogły jeździć bardziej punktualnie.

Mieszkańcy łatwiej dojadą do pracy, szkoły, na uczelnię czy do urzędu. Wygodniej będą mogli się przesiadać, dzięki lepszemu i bezpieczniejszemu połączeniu ścieżek pieszych i rowerowych z dworcami autobusowymi i kolejowymi. Powstaną nowe ścieżki rowerowe na mostach Lwowskim i Karpackim, a także przy moście Narutowicza. Ścieżka dla pieszych i rowerów nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej zostanie poszerzona.

- Liczę, że dzięki dofinansowaniu z Programu Polska Wschodnia Rzeszów będzie miał jeden z najnowocześniejszych systemów transportu miejskiego w całej Polsce. Na ten cel w obecnej perspektywie finansowej rzeszowianie otrzymali już ponad 141 mln zł. Wraz z podpisywanymi teraz umowami przybędzie kolejne ponad 200 mln zł - podsumowuje wiceminister rozwoju.

***

Łącznie w perspektywie finansowej 2014-2020 w programach krajowych i regionalnych Polska planuje przeznaczyć ponad 4,3 mld euro na dofinansowanie inwestycji w zrównoważoną mobilność miejską. W Programie Polska Wschodnia (POPW) w działaniu 2.1 Zrównoważony transport miejski na ten cel przewidziano 440 mln euro. Inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim realizowane są również w pozostałych miastach wojewódzkich Polski Wschodniej: Lublinie, Olsztynie, Białymstoku i Kielcach. Rzeszów na ten cel otrzyma blisko 345 mln zł dotacji z POPW.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.