DSC04232Samorządy miejskie odegrają kluczową rolę w upowszechnianiu elektromobilności w Polsce, jeżeli będą tworzyć system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych oraz jeżeli zaangażują się w rozwój sieci punktów ładowania w miastach – podkreślali uczestnicy Kongresu Nowej Mobilności, odbywającego się w Lublinie (9-10 września 2019 r.).

 

- Szacunki przewidują, że 20-25 proc. ładowań samochodów elektrycznych przez użytkowników indywidualnych będzie odbywać się w przestrzeni miejskiej – mówił podczas kongresu dyrektor operacyjny Volkswagen Group Polska, Karol Obiegły.

Zwrócił uwagę, że w polskich miastach dominuje zabudowa wielorodzinna, w której mieszkańcy często nie będą mieli możliwości podłączenia ładowarki do własnego gniazdka. - Widzimy tu rolę dla samorządów, które mogą być integratorem współpracy pomiędzy firmami inwestującymi w punkty ładowania, operatorami energetycznymi oraz właścicielami przestrzeni i obiektów – mówił Karol Obiegły.

Według niego, rozwój elektromobilności w Polsce będzie następował wraz ze wzrostem świadomości społecznej co do korzyści transportu niskoemisyjnego dla środowiska. Jednak również samorządy mogą się do tego przyczynić, jeżeli będą tworzyły ekosystem, który będzie sprzyjał użytkownikom aut elektrycznych, jak np. odpowiednie oznakowanie dotyczące możliwości poruszania się po buspasach. Ważna jest też łatwo dostępna infrastruktura w miastach – punkty ładowania powinny powstawać w okolicach centrów handlowych, centrów kultury, ośrodków sportowych czy parkingów przy urzędach miejskich.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk przypomniał w tym kontekście, że Lublin jest dobrym przykładem współpracy w zakresie tworzenia systemu ładowania dla aut elektrycznych. Miasto we współpracy z Politechniką Lubelską oraz PGE Dystrybucja realizuje projekt pilotażowy, który zakłada, że słupy oświetleniowe wykorzystane byłyby do lokowania stacji ładowania małej mocy.

Według analiz przemysłu motoryzacyjnego, niemal 80 proc. „tankowań” będzie się dokonywać przy użyciu domowych gniazdek, a ok. 5 proc. na trasach, gdzie będą tworzone stacje szybkiego ładowania o mocy do 350 kW. Producenci aut w ramach programu wspierania elektromobilności „Ionity” postanowili zainwestować w 400 stacji szybkiego ładowania w całej Europie. 12 takich punktów powstanie w Polsce.

- Branża motoryzacyjna dostarczy technologie pozwalające osiągać przez samochody elektryczne zasięg przekraczający ponad 500 km, a ceny aut będą zbliżone do pojazdów z napędem spalinowym – zapewniał Karol Obiegły. Wskazał, ze Volkswagen na targach we Frankfurcie zaprezentował właśnie model ID.3, który będzie sprzedawany w cenie od 130 tys. zł i będzie miał zasięg do 550 km. Już 33000 osób zarezerwowało ten model „w ciemno”. To świadczy o dużym zainteresowaniu i popycie na nowe samochody elektryczne w Europie.

Kongres Nowej Mobilności zorganizowany został przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, we współpracy z miastem Lublin, Związkiem Miast Polskich oraz Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Kongres jest platformą dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami a biznesem w zakresie elektromobilności – w kontekście komunikacji zbiorowej i indywidualnej.

Uczestnicy kongresu podpisali Deklarację Miast na Rzecz Rozwoju Elektromobilności, która – jak powiedział prezydent Żuk – jest potwierdzeniem i zobowiązaniem, że w zakresie transportu niskoemisyjnego firmy i władze samorządowe będą wspólnie „działać szybciej i robić więcej”.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.