seat beltUE ma przyjąć zaktualizowane regulaminy dotyczące pasów bezpieczeństwa. Od września 2019 r. w nowych samochodach będą wymagane systemy przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na wszystkich - przednich i tylnych - siedzeniach.

 

Istniejące przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa pojazdów uzgodnione w 2009 r. wymagają jedynie systemów przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na fotelu kierowcy. Zaktualizowane przepisy obejmują również przednie i tylne siedzenia dla pasażerów.
Na przednich siedzeniach systemy będą musiały wykryć siedzącego pasażera i wysyłać dźwiękowe ostrzeżenie na początku podróży, jeżeli pas nie jest zapięty.

Wymogi dotyczące tylnych siedzeń są słabsze, ponieważ sygnał dźwiękowy będzie brzmiał tylko wtedy, gdy pas jest rozpinany podczas podróży.
ETSC od dawna opowiada się za zaawansowanymi (wykrywającymi pasażerów) systemami przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach dla pasażerów. Niemniej jednak obowiązkowe zaawansowane systemy dla pasażerów z przodu i wykrywanie rozpięcia pasów na tylnych siedzeniach i tak stanowią krok naprzód dla bezpieczeństwa pojazdów w Europie.

Pas bezpieczeństwa pozostaje najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie biernego bezpieczeństwa w pojazdach. Pomimo prawnego obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w całej UE28, szacuje się, że stosuje się do nich jedynie 88% osób na siedzeniach przednich i zaledwie 74% osób na siedzeniach tylnych w krajach, które monitorują ich zapinanie.

Jak wynika z kilku badań, wskaźnik wykorzystania pasów bezpieczeństwa jest znacznie niższy wśród pasażerów vanów i ciężarówek w porównaniu z samochodami osobowymi i na różnych rodzajach dróg.

ETSC oszacował, że w 2012 roku w UE można było zapobiec 900 zgonom, gdyby 99% wszystkich osób przebywających w pojeździe było zapiętych pasami bezpieczeństwa, co można by osiągnąć dzięki przypomnieniom o zapięciu pasów bezpieczeństwa.
Od 2018 roku Euro NCAP zaczął przyznawać lepsze wyniki dla pojazdów z zaawansowanymi systemami przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa (z wykrywaniem obecności pasażerów) na tylnych siedzeniach.

Zaktualizowane wymogi zostaną przyjęte przez UE w najbliższych miesiącach jako poprawka do istniejącego unijnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego dla nowych pojazdów z 2009 roku.
W maju 2018 roku Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący całkowicie nowego zestawu wymogów w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, obejmującego kilka zaawansowanych technologii, takich jak automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) i nadrzędne inteligentne wspomaganie prędkości (ISA) w nowych samochodach. Jednak teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie UE muszą przyjąć te przepisy w procesie, który potrwa co najmniej 12 miesięcy.

Źródło: ETSC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.