list intencyjnyW Jaworznie podjęto nowe pola współpracy, które mają rozwinąć krajowy rynek e-mobility. Zaangażowanie miasta w utworzenie specjalnej strefy prawnej umożliwiającej w przyszłości poruszanie się w ruchu miejskim pojazdów autonomicznych nabiera konkretnych kształtów. Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Piotr Jelski - prezes zarządu Comtegra S.A., podpisali porozumienie, które pozwoli na kontynuowanie prac przy wdrażaniu autonomizacji pojazdów.

Ogólnoświatowe technologiczne trendy w branży automotive wyraźnie wskazują, że w najbliższych latach najważniejszym kierunkiem rozwoju transportu drogowego - zarówno osobowego, jak i towarowego, będzie stworzenie pojazdów autonomicznych (samosterujących) oraz podniesienie udziału ilościowego pojazdów zasilanych energią elektryczną. W tym celu niezbędne staje się opracowanie wytycznych prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, umożliwiających eksploatację w sposób spełniający oczekiwania użytkowników, przedsiębiorców i producentów, przy poświęceniu maksimum atencji kwestiom bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego.

- Objęcie Jaworzna eksperymentalną strefą testowania aut elektrycznych i autonomicznych to jedna z koncepcji na rozwój e-mobility w mieście. Możliwe to będzie dzięki specjalnej strefie prawnej, o utworzeniu której rozmawialiśmy w czasie tegorocznej debaty Miasta Idei - mówił prezydent Paweł Silbert. - Nasza deklaracja bycia częścią takiego projektu wzbudziła duże zainteresowanie w branży. Kolejne spotkania i rozmowy utwierdzają mnie w przekonaniu, że to perspektywiczny kierunek i szansa dla Jaworzna. Strefą objęte byłoby całe miasto, pojazdy miałyby sprawdzać się w normalnym ruchu miejskim, jednak do tego trzeba się odpowiednio przygotować i to wyzwanie podejmujemy.

W skład organizacji realizujących postawione cele wchodzą: Miasto Jaworzno - reprezentujące samorząd terytorialny, Instytut Transportu Samochodowego - przedstawiciel nauki polskiej oraz firma Comtegra S.A. - ze strony przedsiębiorców. Prace realizowane będą w ramach trzech zależnych ścieżek: strategicznej, która będzie dedykowana problematyce legislacyjnej w obszarach prawa krajowego, jak i regulacji lokalnych; eksperymentalnej - poświęconej pracom badawczym i rozwojowym oraz implementacyjnej, która pozwoli na wypróbowanie w organizmie miejskim wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Miejscami realizacji poszczególnych faz będą odpowiednio: faza pierwsza i druga: Warszawa i Jaworzno, faza trzecia: Jaworzno.

- Cieszę się, że Instytut Transportu Samochodowego, lider w dziedzinie badań w szerokorozumianym transporcie drogowym, jest stroną pierwszego w Polsce porozumienia, które umożliwi bezpieczne testowanie i wdrażanie do ruchu drogowego w Polsce pojazdów autonomicznych, podkreślił prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Ponieważ tworzenie strefy testów takich pojazdów, szczególnie w kontekście pojazdów autonomicznych, wiązałoby się z szeregiem uwarunkowań prawnych, celowe staje się nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami na styku samorządu, biznesu oraz nauki. Co to oznacza dla mieszkańców? Posiadanie własnego samochodu generuje dodatkowe koszty (m.in. ubezpieczenie, eksploatacja), a wraz z upływem czasu notujemy znaczną utratę jego wartości. Jednak przede wszystkim nie musimy się zastanawiać co dzieje się z samochodem w momencie kiedy z niego nie korzystamy. Taki samochód „dopasuje się” do ruchu w mieście i cały czas będzie „czytać” miejską infrastrukturę, a dzięki temu będzie się poruszać znacznie sprawniej.

- Nawet biorąc pod uwagę zagrożenia i wyzwania związane z pojazdami autonomicznymi, rozwój w tym kierunku jest nieunikniony. Opowiadamy się po stronie biorącej odpowiedzialność za kształt i przyszłość tego kierunku w kraju. Dziś udowadniamy, że nawet kraj nieposiadający wysoko rozwiniętego przemysłu samochodowego jest w stanie dołożyć znaczącą cegiełkę do światowego trendu - zaznaczył Piotr Jelski, prezes zarządu Comtegra S.A.

- Ponieważ realizacja tego wyzwania samodzielnie zdaje się być niemożliwa, dlatego rozpoczęliśmy poszukiwania partnerów, którzy uzupełnią spektrum naszych kompetencji – mówił Dariusz Skonieczny, dyrektor Rozwoju Biznesu Comtegra S.A. - Dzięki współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego udało nam się określić katalog zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Szczęśliwie okazało się też, że jest w Polsce miasto otwarte na innowacje i zainteresowane pracami nad określeniem organizacyjnego i technologicznego „progu wejścia”. W Jaworznie znaleźliśmy miejsce, w którym przeprowadzimy prace badawczo-rozwojowe, w których wyniku spodziewamy się otrzymać klarowne wytyczne i narzędzia pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Z racji złożoności zagadnienia i mając na uwadze szybkość zachodzących we współczesnym świecie zmian niemożliwym wydaje się podjęcie takiego wyzwania przez pojedyncze organizacje: urzędy odpowiedzialne za regulacje, miasta, jednostki naukowe czy przedsiębiorców. Rozumiejąc powyższą złożoność i wierząc w możliwość osiągnięcia przez Polskę miana lidera rewolucji transportowej, której jesteśmy świadkami, podjęto działanie mające na celu budowę aliansu, który swymi kompetencjami pokryje możliwie największą liczbę obszarów. Podpisany list określa pola współpracy w zakresie opracowania katalogu warunków minimalnych, niezbędnych do dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów samosterujących w polskich miastach.

Źródło: UM Jaworzno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.