edroga993Zakup autobusów elektrycznych, ustawienie nowych wiat przystankowych, budowa dróg dla rowerów i rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej to zadania, które zostaną dofinansowane z funduszy unijnych.

 

Pełna nazwa projektu brzmi: "Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego". W jego ramach ma zostać zakupionych 10 autobusów elektrycznych (to będą pierwsze tego typu pojazdy transportu zbiorowego w tym mieście) wraz z systemem ich ładowania, a także monitorowania infrastruktury. Planowana jest także budowa lub przebudowa 10 odcinków dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych. Powstaną one między innymi wzdłuż ulic Jana Pawła II, św. Brata Alberta, Kuronia, Wyścigowej, Żółkiewskiego i Przytyckiej (łącząc ze sobą już istniejące drogi). Poza tym zaplanowany został remont i dostosowanie wielopoziomowego parkingu przy ulicy Kelles-Krauza (za rogatką warszawską) do funkcjonowania w systemie Park & Ride. Projekt ten przewiduje dodatkowo zakup 20 nowych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, montaż następnych biletomatów na przystankach oraz zakup piętnastu nowych wiat przystankowych.

- Przyznane dofinansowanie to między innymi efekt naszych starań o to, aby marszałek województwa zwiększył pulę pieniędzy na tego rodzaju przedsięwzięcia. Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez rozwój ekologicznych form transportu - powiedział zastępca prezydenta Radomia Jerzy Zawodnik. - To wszystko są elementy, które będą tworzyły planowaną Strefę Wygodnego Ruchu - dodał zastępca prezydenta Konrad Frysztak.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z powiatem radomskim. Starostwo ma bowiem w swoich planach budowę ścieżek rowerowych na odcinkach Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom oraz Taczów - Taczówek - Milejowice.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.