Prawie 118 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności otrzyma PKP PLK na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie wybranych przejazdów kolejowych.

W Polsce jest ponad 13,8 tys. przejazdów kolejowych, na których dochodzi rocznie do blisko 250 wypadków z udziałem pojazdów, w których ginie średnio 38 osób, a 80 odnosi ciężkie obrażenia. Przyczyną jest głównie próba pokonania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem mimo znaków „Stop” i sygnalizacji ostrzegawczej, omijanie zamkniętych półrogatek, a nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami. Drugi problem stanowią osoby poruszające się po torach lub przechodzące przez nie w miejscach niedozwolonych, co jest przyczyną blisko 300 wypadków rocznie.

Tylko w listopadzie 2014 roku doszło do 18 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych, w których zginęło 6 osób. Natomiast od początku ubiegłego roku (do listopada) odnotowano na przejazdach kolejowych aż 187 wypadków, w których zginęły 42 osoby, a 24 zostały ranne.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, przebudowanych zostanie 119 przejazdów kolejowych, na których stwierdzono m.in. złe warunki widoczności, zły stan nawierzchni lub urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego na wybranych przejazdach zostanie osiągnięta dzięki ich przebudowie, zmianie kategorii przejazdu, wymianie nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów oraz zabudowie nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących.

Inwestycja, wyceniona na 171 mlz zł, prowadzona będzie na terenie 9 województw, tj. lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Źródło: CUPT, PKP PLK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.