sign 441318 64017 października PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa”.

W ramach inwestycji w infrastrukturę kolejową zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym PKP PLK zmieniają polską kolej na bardziej konkurencyjną i bezpieczną. Tylko na projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami" zaplanowano w sumie 650 mln zł, w tym na modernizację przejazdów ponad 256 mln zł. Efektem modernizacji 182 przejazdów kolejowo – drogowych na 73 liniach kolejowych w całej Polsce będzie wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz zmniejszenie ograniczeń prędkości na liniach kolejowych.

W ramach projektu poprawy bezpieczeństwa na 121 przejazdach i przejściach zostaną zamontowane dodatkowe urządzenia sygnalizacyjne, m.in. rogatki i sygnalizatory świetlne. Na 61 przejazdach nowoczesne urządzenia zastąpią już wyeksploatowany sprzęt. Objęte projektem przejazdy zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia zdalnej kontroli zwiększające poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz drogowym. Na 132 przejazdach, poza wymianą lub montażem nowych urządzeń, zaplanowano także poprawę nawierzchni drogowej. Dzięki temu kierowcy sprawniej przejadą przez skrzyżowanie drogi i torów.

Realizację inwestycji w formule „projektuj i buduj” zaplanowano na lata 2017–2020. Projekt został podzielony na pięć części. Inwestycja jest częścią zadania „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami", zapisanego w Krajowym Programie Kolejowym.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.