contentmap_plugin

wezel.ligota 1Trwa budowa węzła przesiadkowego w Ligocie. W związku z prowadzonymi pracami 4 stycznia zmieni się organizacja ruchu na ul. Panewickiej i ul. Zielonogórskiej.

 

Drogowcy przełożą ruch na północną stronę ul. Panewnickiej, na której w ostatnim czasie wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Kierowców w dalszym ciągu będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę ul. Kolejowej. Bez zmian pozostaną także drogi objazdowe.

– Ruch w jednym kierunku zostanie wprowadzony również na ul. Zielonogórskiej w stronę ul. Panewickiej. Z kolei dojazd do ul. Zielonogórskiej będzie możliwy od ul. Koszalińskiej. Zmiany spowodowane są koniecznością wykonania prac w ramach drugiego etapu realizacji inwestycji. Będą obowiązywać do końca budowy centrum przesiadkowego, czyli zgodnie z harmonogramem, do połowy 2018 roku – wyjaśnia Mateusz Bednarczyk, kierownik budowy, Skanska.

wÖzeé ligota 44Centrum przesiadkowe w Ligocie to pierwsze takie rozwiązanie w Katowicach. Będzie obsługiwało połączenia: autobus – pociąg – komunikacja indywidualna. Właśnie dobiegł końca pierwszy etap realizacji inwestycji, w ramach którego firma Skanska wykonała prace po południowej stronie ul. Panewnickiej w obrębie dworca PKP, w tym: kanalizację deszczową, przebudowę ciepłociągu, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej. Zbudowano także dwa ronda wraz z pierścieniami, jezdnię asfaltobetonową pomiędzy rondami oraz chodniki przy Placu ks. Grzondziela. W ramach centrum przesiadkowego powstały fundamenty wiaty przystankowej oraz rowerowej, a już wkrótce staną ściany wiaty rowerowej.

Zaawansowane są także prace związane z budową drogi dojazdowej do węzła przesiadkowego i parkingów. Przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej. Trwa również budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej na tym obszarze.

- Węzeł w Ligocie będzie pierwszym w Katowicach, a do 2019 roku będziemy mieli zakończone 4 inwestycje tego typu. Mieszkańcy będą mogli korzystać z przesiadek pomiędzy środkami komunikacji publicznej oraz przesiadać się z samochodów na autobus czy pociąg - podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Budowa centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści. Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo, węzły przesiadkowe staną się zachętą do korzystania z komunikacji publicznej, a co niemniej ważne, przyczyniają się do ograniczenia liczby pojazdów na drogach, co zmniejszy hałas i emisję spalin oraz korki - dodaje prezydent.

Celem projektu jest rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. W ramach inwestycji w Ligocie powstaje parking naziemny ze 110 miejscami postojowymi. Wybudowana zostanie strefa obsługi podróżnych wraz z zadaszonymi peronami autobusowymi oraz miejscami oczekiwania podróżnych. Wykonawca węzła jest ponadto zobowiązany do urządzenia zieleni i małej architektury.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.