P8260887W czwartek (9 lipca) w Bydgoszczy zaczną się pierwsze prace przy budowie węzłów integrujących kolej oraz komunikację miejską. W ramach tego przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną stacje Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy oraz przystanek Bydgoszcz Błonie.

W ramach kontraktu przewidziano między innymi budowę trzech węzłów komunikacyjnych scalających w spójnie działające rozwiązania komunikacyjne transport kolejowy, samochodowy, autobusowy, rowerowy oraz pieszy na stacjach: Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy. Przy odnowionych peronach będą zatrzymywać się pociągi obsługujące trasę BIT City (Bydgoszcz - Toruń). Koszt całej inwestycji, którą wykona Strabag, to 36,8 mln zł.

- Dzięki nowym węzłom zdecydowanie ułatwimy przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu. Nowa infrastruktura ma być przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Warto też podkreślić, że to zadanie będzie dobrym uzupełnieniem budowy nowego dworca głównego i nowej stacji przesiadkowej Bydgoszcz Wschód, która powstaje w ramach budowy tramwaju do Fordonu - mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

W czwartek prace zaczną się od robót rozbiórkowych przy chodnikach w rejonie projektowanego przystanku Bydgoszcz Błonie. Nie będą one powodowały większych utrudnień. W przyszłym tygodniu zaczną się roboty na osiedlu Leśnym, gdzie realizowany ma być największy zakres. Kierowcy będą musieli się tam liczyć z zamknięciem skrzyżowania ul. Sułkowskiego i Modrzewiowej, gdzie powstanie nowe rondo. Cała inwestycja zakończy się w listopadzie.

Bielawy

Budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy podzielono na dwa etapy realizacyjne. W ramach etapu I zaplanowano rozbiórkę istniejących peronów wraz wyposażeniem i dojściami oraz budowę ich miejscu nowej konstrukcji peronów, uwzględniających m.in. potrzeby osób niepełnosprawnych. Do peronów dobudowane zostaną także krótkie odcinki chodników. Nowe perony zlokalizowane zostaną w miejscu dotychczasowych. Zakres prac uwzględnia również przebudowę infrastruktury kolejowej (sieć trakcyjna, elektroenergetyka kolejowa, sygnalizację, sterowanie ruchem kolejowym oraz telekomunikację kolejową). Wraz z rozbudową ul. Kamiennej będzie realizowany drugi etap.

Leśne

Na Leśnym projekt zakłada przebudowę peronów, pętli autobusowej, układu drogowego, a po rozbiórce obecnie funkcjonującego budynku dworca i dyżurki MZK - budowę nowego obiektu obsługi pasażerskiej. Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejącego, kolejowego peronu i budowę dwóch nowych, wraz z dojściem w postaci przejścia podziemnego z dwiema windami. Istniejące w tym rejonie budynki zostaną rozebrane i zastąpione przez nowy obiekt pełniący funkcję dyżurki i obsługi podróżnych. Będzie to parterowy budynek na planie prostokąta z przylegającym zadaszeniem, łączącym go z zejściem do tunelu dla pieszych. Wejście główne do budynku zaprojektowano od strony ul. Modrzewiowej. Pozostałe dwa wejścia zaprojektowano w elewacji zachodniej (wejście od strony przejścia dla pieszych pod torami) oraz wschodniej (wejście do pomieszczeń dyżurki autobusowej). W części drogowej inwestycja zakłada m.in.: przebudowę i lekką korektę geometrii konstrukcji nawierzchni jezdni, oraz budowę jezdni dworcowej typu „Kiss &Ride”, czyli z możliwością podjazdu i krótkiego zatrzymania na pozostawienie pasażerów z bagażami, wraz z chodnikami, ścieżkami dla rowerów i parkingiem dla samochodów. W ramach poprawy warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Modrzewiowiej przewiduje się budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej 32 m. Dodatkowo powstaną dwie zatoki autobusowe przy ul. Modrzewiowej.

12

Błonie

W ramach inwestycji na Błoniu planowana jest m.in. przebudowa ul. Madalińskiego na odcinku od ul. Stawowej do projektowanej pętli. Jej nawierzchnia zostanie wymieniona na bitumiczną, a podbudowa dostosowana do większych obciążeń związanych z planowanym ruchem autobusów. Jezdnia ulicy będzie też nieznacznie poszerzona do 7 metrów, a wzdłuż niej powstanie chodnik z drogą rowerową prowadzące do pętli autobusowej, i dalej do peronów stacji oraz kładki dla pieszych. Pętla autobusowa powstanie na wysokości projektowanej stacji kolejowej. W jej rejonie projektuje się też 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i 18 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 12 stojaków rowerowych oraz stanowisko dla roweru miejskiego. Podstawowym punktem nowego węzła będzie jednak wybudowany przystanek kolejowy. Projekt zakłada budowę dwóch peronów  wraz z dojściami i przejściem dla pieszych nad torami. Istniejąca i przeznaczona do remontu kładka nad torami kolejowymi, dzięki nowym windom, zapewni pieszym i rowerzystom możliwość bezpiecznego dojścia na perony kolejowe oraz przejście na drugą stronę torów.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.