edroga151W bydgoskim budżecie na 2015 rok kluczowe miejsce zajęły inwestycje. Powstaną m.in nowoczesne arterie komunikacyjne oraz pojawią się klimatyzowane autobusy i tramwaje.

Największą część wydatków inwestycyjnych stanowią działania w zakresie poprawy transportu i komunikacji. Na infrastrukturę drogową Bydgoszcz zarezerwowała ponad 160 mln zł. Te środki pozwolą uruchomić budowę drugiego etapu Trasy Uniwersyteckiej, przebudowę ul. Grunwaldzkiej, budowę dojazdu na osiedla Eskulapa, budowę ul. Bydgoskich Olimpijczyków, dokończyć rozbudowę węzła zachodniego, zbudować ul. Nowokielecką i stworzyć wygodne węzły przesiadkowe przy stacjach kolejowych  Błonie, Leśne i Bielawy.

Zapewnia też wysoką pulę środków na odnowy nawierzchni ulic i remonty chodników – razem 17 mln zł i wymianę oświetlenia – 24 mln zł. Budżet uwzględnia też dokończenie rewitalizacji Starego Miasta oraz restylizację ul. Cieszkowskiego. Jest gotowa do rozpoczęcia kolejnego etapu rewitalizacji bulwarów nad Brdą. W tym roku rozliczy też wdrażany projekt Inteligentnych Systemów Transportowych.

Priorytetowo traktowane będą inwestycje, na które miasto otrzyma środki zewnętrzne. Na przykład budowa ul. Nowokieleckiej kosztuje budżet miasta tylko 1,2 mln zł. Resztę - 6,7 mln zł - stanowi wysokie, 85-procentowe dofinansowanie unijne.

W bieżącym roku spółka Tramwaj Fordon oraz ProNatura sfinalizuje budowę linii tramwajowej do Fordonu (projekt wart 430 mln zł). MZK przygotowuje się natomiast do zakupu kilkudziesięciu klimatyzowanych autobusów.

Silna stroną budżetu jest też kontynuowanie prac nad kluczowymi dokumentacjami projektowymi.Obecnie przygotowanie inwestycji trwa często dłużej niż sama budowa, dlatego w momencie uruchamiania pierwszych środków europejskich miasto powinno być gotowe do realizacji ambitnych przedsięwzięć. Stąd między innymi środki na prace studialne i projektowe zagospodarowania Młynów Rothera oraz rewitalizacji nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego.

Przygotowywane są koncepcje rozbudowy trasy WZ do przekroju dwujezdniowego, rozbudowy ul. Kujawskiej, modernizacji węzła komunikacyjnego Szarych Szeregów. Po uzgodnieniach ześrodowiskiem rowerowym zagwarantowano aż 4,6 mln zł na opracowanie całego pakietu dróg rowerowych tworzących spójną całość. Zagwarantowano tez środki na opracowanie projektów budowlanych na rewitalizację Starego Fordonu. Oprócz tych zadań w budżecie zabezpieczono dodatkowe 5 mln złotych na opracowywanie kolejnych dokumentacji, jeśli tylko pojawi się szansa na zdobycie dofinansowania zewnętrznego. Są to na przykład plany budowy obwodnicy południowo-wschodniej, rozbudowę ul. Nakielskiej czy następne etapy rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego.

- W 2015 roku planowane są inwestycje na kwotę 355 mln złotych. Razem z miejskimi spółkami ta kwota rośnie do miliarda złotych. Takiej kwoty w historii miasta jeszcze nie było. Wkrótce fizycznie mają być uruchomione środki z perspektywy unijnej do 2020 roku na szczeblu wojewódzkim i krajowym – dodaje Rafał Bruski.

bydgoszcz-1bydgoszcz-2bydgoszcz-3bydgoszcz-4

 

 

 

 

 

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.