edroga993Gotowe są koncepcje 3 nowych buspasów na ul. Gdańskiej, Kolbego i Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. 15 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę nowoczesnej infrastruktury.

Na budowę nowych buspasów miasto zagwarantowało blisko 22 miliony złotych. Nowe pasy wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej zaplanowano w Myślęcinku, Śródmieściu i na Osowej Górze. Nowe buspasy są też elementami przygotowanych wcześniej projektów dotyczących między innymi rozbudowy ul. Kujawskiej i Grunwaldzkiej, które rozpoczną się w tym roku. Na Kujawskiej buspas zaplanowano od ronda Kujawskiego do Zbożowego Rynku. Na Grunwaldzkiej buspas zaprojektowano od Osowej Góry do węzła zachodniego.

Buspas i ciąg dla rowerzystów na Kolbego
Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, budowę na całym odcinku dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego dla autobusów, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych. Dodatkowo zaplanowano przebudowę pętli autobusowej wraz z przystankami i dyżurką dla kierowców. Na skrzyżowaniu Kolbego i Rekinowej planowane jest dodatkowe rondo.

Do Zbożowego Rynku bez korków
Przebudowana zostanie też północna jezdnia Wałów Jagiellońskich. Dzięki temu szereg lini kursujących w stronę Zbożowego Rynku szybciej pokona swoją trasę. Projekt przewiduje budowę na całym odcinku dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego dla autobusów, korektę geometrii łuków poziomych moraz budowę miejsc parkingowych. Na całej długości zastosowano zmienny przekrój uliczny. Ze względu na ograniczone miejsce szerokość pasów ruchu będzie zmienna i wahać się od 3,25 do standardowych 3,5 metra. Ulica będzie oświetlona.

Wygodnie do Myślęcinka
Trzeci busbas pojawi się na ul. Gdańskiej pomiędzy Rekreacyjną i pętlą Myślęcinek, co znacznie poprawi obsługę tego terenu szczególnie w czasie dużych imprez. Projekt przewiduje budowę na całym odcinku dwóch dodatkowych pasów ruchu przeznaczonych dla autobusów, przebudowę skrzyżowań (w tym kanalizację skrzyżowania ul. Gdańskiej ze zjazdem na parking i pętlę autobusową oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Rekreacyjnej), wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych) oraz budowę zatok autobusowych. Dodatkowo projektuje się budowę pętli autobusowej wraz z przystankami początkowymi, końcowymi, miejscem postoju dla autobusów.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.