autos 182795 960 720Zarządzanie przestrzenią parkingową jest zdecydowanie bardziej akceptowalne społecznie, szybsze w realizacji i tańsze niż wprowadzanie opłat za wjazd do centrum. Opłaty za wjazd nie mają wsparcia społecznego ani politycznego.

 

Główną ideą projektu unijnego PUSH&PULL było wypracowanie mechanizmu finansowania, czyli przeznaczania dochodów z płatnego parkowania na zachęcanie i umożliwianie korzystania przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej.

W projekcie, który trwał 3 lata (2014-2017) i kosztował prawie 2 mln euro, brało udział 15 europejskich partnerów, w tym miasto Kraków. Dzięki PUSH&PULL miasta miały racjonalnie zarządzać parkowaniem i zachęcać do zrównoważonego transportu, aby poprawić efektywność energetyczną transportu.

W Krakowie w ramach projektu PUSH&PULL prowadzonych było wiele tzw. miękkich działań, takich jak akcje promocyjne i informacyjne na temat zachowań parkingowych, promowania parkingów kubaturowych oraz P&R. W tym czasie w Podgórzu powstał duży parking „Korona”, którego otwarcie zbiegło się z likwidacją miejsc postojowych przy ulicach. Rozwijała się również strefa płatnego parkowania i rozszerzano zasięg roweru miejskiego.

Powiększenie SPP o strefy P7 i P8 pozwoliły na prawie 20-proc. redukcję zajętości miejsc postojowych. Po zamontowaniu stojaków rowerowych, mniej aut parkowało na chodnikach oraz spadła liczba dziko zaparkowanych rowerów.

Postulaty po zakończeniu projektu:
1) Zarządzanie przestrzenią parkingową jest kluczem do zarządzania mobilnością miejską.
2) Przestrzeń publiczna ma dużą wartość, dlatego trzeba za nią płacić, gdy wykorzystuje się ją do parkowania.
3) Zarządzanie przestrzenią parkingową przyczynia się do lepszego wyboru środka transportu, a tym samym lepszej jakości życia.
4) Zarządzanie przestrzenią parkingową przyczynia się do ograniczenia ruchu spowodowanego poszukiwaniem miejsca do parkowania.
5) Zarządzanie przestrzenią parkingową ma dobry wskaźnik akceptowalności.
6) Ludzie zazwyczaj narzekają przed wprowadzeniem nowego systemu zarządzania parkowaniem, ale początkowy opór zamienia się w poparcie, kiedy zdają sobie sprawę z korzyści.
7) Zarządzanie przestrzenią parkingową chroni zabytkowe miasta Europy przed tsunami parkujących samochodów.
8) Zarządzanie przestrzenią parkingową nie zniszczy życia na głównej ulicy Twojego miasta – przyczyni się bowiem do wsparcia lokalnej gospodarki.
9) Parkingi przyjazne użytkownikom położone w bliskiej odległości od kluczowych lokalizacji są akceptowalne.
10) System zarządzania przestrzenią parkingową nie powstrzyma firm przed inwestowaniem w Twoim mieście.
11) Gwarancja miejsca parkingowego w miejscu pracy ma znaczny wpływ na wybór środka transportu.
12) Zarządzanie przestrzenią parkingową przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
13) Egzekwowanie przepisów parkingowych jest koniecznością – a nie nękaniem użytkowników samochodów.
14) Standardy parkingowe mogą mieć pozytywny wpływ na budownictwo i inne projekty mieszkaniowe.
15) Odpowiednie stawki, ceny i kary są kluczem do sukcesu zarządzania przestrzenią parkingową.
16) Zarządzanie przestrzenią parkingową wpływa na zmniejszenie ruchu związanego z poszukiwaniem miejsca do parkowania.

Projekt PUSH&PULL już się zakończył, ale 1 września 2018 roku rozpoczął się nowy: PARK4SUMP, czyli „Działania na rzecz mobilności w mieście poprzez strategiczną integrację wysokiej jakości zarządzania parkowaniem z planowaniem zrównoważonej mobilności w miastach (SUMP)”.

Budżet projektu, w ramach Programu Horyzont 2020, to 3,5 mln euro. Potrwa on 3,5 roku – do lutego 2022. Bierze w nim udział aż 22 partnerów, w tym Kraków jest miastem-liderem, a Gdańsk miastem-uczestnikiem.
Główne idee i zamierzenia projektu to podnoszenie świadomości w jaki sposób właściwa polityka transportowa może pomóc miastom, stymulowanie innowacji w zarządzaniu parkowaniem, zmiana zachowań transportowych, czyli uwalnianie przestrzeni publicznej i ograniczanie podróży samochodem.

Główne obszary działań wdrożeniowych w miastach PARK4SUMP:
- Maksymalne standardy (wskaźniki) parkingowe.
- „Inteligentna” egzekucja przepisów.
- Innowacyjne formy płatności.
- Rozwój SPP, w tym różnicowanie stawek za parkowanie.
- Zabezpieczenie wpływów z parkowania na rzecz zrównoważonej mobilności.
- Integracja zarządzania parkowaniem jako ważny element Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).
- Rozwój parkowania dla rowerów/alternatywne wykorzystanie przestrzeni publicznej.
- Towarzyszące kampanie informacyjne.

IH
(na podstawie informacji z prezentacji Tomasz Zwolińskiego z Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK podczas konferencji „30 lat uspokojenia Ruchu i Płatnego Parkowania w Krakowie")

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.