DSC04232Prezydent Krzysztof Żuk podpisał list intencyjny o współpracy Lublina z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Energii w zakresie elektromobilności w Polsce. Na mocy porozumienia w mieście powstanie Centrum Elektromobilności.

- Lublin już postawił pierwszy krok na ścieżce rozwoju elektromobilności. Od lat inwestujemy w niskoemisyjny transport, tworzy go dziś ponad 61 km trakcji trolejbusowej i 90 trolejbusów. W następnych latach chcemy kupić kolejnych 40 trolejbusów i rozbudować trakcje o co najmniej 10 km – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Lublin ma również plany uruchomienia systemu autobusu elektrycznego wraz ze stanowiskami szybkiego ładowania. Zakup 66 pojazdów został już wpisany do projektów europejskich. W planach jest także zakup 7 stanowisk ładowania (5 dodatkowych w ramach projektów rezerwowych). Pojazdy będą wyposażone w ogniwa umożliwiające przejazd minimum 40 km pomiędzy ładowaniami.

Podpisane porozumienie pomiędzy Lublinem a Ministerstwem Rozwoju zakłada m.in. udział w pracach badawczo–rozwojowych związanych z opracowywaniem nowych rozwiązań dotyczących autobusów bezemisyjnych, samochodów elektrycznych oraz związanej z nimi infrastruktury ładowania, rozwój bezemisyjnego transportu, przygotowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie wprowadzania w miastach elektrycznego transportu miejskiego oraz samochodowego oraz poszukiwanie i definiowanie możliwości finansowania.

Działania Lublina, związane z wdrażaniem niskoemisyjnego transportu, zostały już docenione w kraju. Miasto było laureatem polskiej edycji konkursu European Green Public Procurement Award w 2016 roku – za zakup i dostawę 70. nowych trolejbusów – najlepsze w Polsce zielone zamówienia publiczne. Za politykę mobilności i komunikację ze społeczeństwem Lublin wygrał w 2015 roku konkurs ECO MIASTO, organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce.

Od kilku lat w Lublinie rośnie liczba pojazdów zasilanych energią elektryczną. W 2014 roku zarejestrowanych było 19 pojazdów elektrycznych, w 2015 już 39 pojazdów, a w 2016 roku 96 samochodów osobowych i 1 autobus elektryczny.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.