contentmap_plugin

bus 2069419 960 720Gmina Dobra koło Szczecina dołącza do zachodniopomorskich samorządów, które postawiły na usprawnienia transportowe i komunikacyjne. W miejscowości Łęgi powstanie centrum przesiadkowe, które służyć będzie mieszkańcom, kierowcom i rowerzystom. Większą część kosztów inwestycji pokryją fundusze z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ 2014-2020. Ze strony samorządu województwa umowę o dofinansowanie zadania podpisał marszałek Olgierd Geblewicz. Teraz dokument trafi do wójt Teresy Dery.

 

Nowe miejsce przesiadkowe w Łęgach powstanie w okolicach skrzyżowania ulic Na Świdwie i Wschodniej. Wybudowana będzie przystanek i zatoka autobusowa oraz parking typu Bike&Ride z wiatą dla 12 rowerów, Nie zabraknie nowych chodników jak i elementów małej architektury. W ten sposób Gmina Dobra chce usprawnić sektor transportu publicznego, a docelowo ograniczyć emisje gazów i pyłów do środowiska naturalnego.

Koszt inwestycji to prawie 850 tys. zł. Unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wyniesie 670 tys. zł. Inwestycja ma być gotowa do kwietnia 2018 roku.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W ramach realizacji strategii ZIT, dla SOM-u zarezerwowano w bieżącej perspektywie unijnej prawie 110 mln euro.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.